ACTUALITEITEN

Mr. Van Stratum en mr. Timmerman-Wezepoel behandelen regelmatig geruchtmakende strafzaken die de media halen.

Geen TBS maar geringe gevangenisstraf voor doorsnijden hals dochtertje

De rechtbank Den Haag veroordeelde een 36-jarige Hagenaar voor het met een stanleymes doorsnijden van de hals van zijn tweejarige dochtertje (poging doodslag) tot een gevangenisstraf van vier jaar waarvan twee jaar voorwaardelijk. Volgens deskundigen is de Hagenaar verminderd toerekeningsvatbaar en de kans op herhaling niet dermate hoog of onmiddellijk aanwezig.

De officier van justitie eiste tegen de Hagenaar vijf jaar cel en TBS met dwangverpleging, mede omdat verdachte weinig motivatie zou tonen voor langdurige en intensieve behandeling. De rechtbank passeerde echter deze strafeis en volstond met oplegging van een geringe gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden (waaronder een ambulante behandelverplichting).

Slechts 2 jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid mega-import 1500 kilo cocaïne

Mr. Van Stratum heeft in de megazaak Conway een Colombiaanse cliënt bijgestaan, die zich volgens de rechtbank Amsterdam samen met zijn mededaders schuldig heeft gemaakt aan betrokkenheid bij de invoer in georganiseerd verband van een partij cocaïne van 1500 kilo in Nederland. Deze partij cocaïne werd vanuit Colombia in een container verscheept naar de haven van Antwerpen. Onze cliënt had volgens de rechtbank een controlerende rol bij de smokkel van dit megatransport. De eis van de officier van justitie was een gevangenisstraf van 5 jaar. De officier van justitie baseerde zich daarbij naast de omvang van de smokkel ook op een zeer recent voornemen van justitie, vanwege internationale kritiek op ‘de milde bestraffing in geval van grote drugszaken’ in Nederland, om in de toekomst fors hogere straffen voor dit soort zaken te gaan eisen. De rechtbank volgde op dit punt echter het betoog van de verdediging, dat niet van de strafoplegging bij soortgelijke zaken mag worden afgeweken en volstond slechts met een gevangenisstraf van 2 jaar met aftrek van voorarrest.  Onze cliënt kreeg ook de onder hem in beslag genomen 2950 euro retour.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: vonnis.

Vrouw vrijgesproken van doden mede-flatbewoonster Zoetermeer

Het Haagse gerechtshof heeft op 7 oktober 2015 de door de rechtbank tot tien jaar celstraf veroordeelde vrouw voor de moord op de Zoetermeerse Yvonne Beer vrijgesproken. De verdachte ontving na afloop van de zaak schadevergoeding voor de ten onrechte ondergane vrijheidsbeneming van bijna drie jaar. In deze zaak traden mr. Van Stratum en mr. Timmerman-Wezepoel gezamenlijk op.

Anders dan de rechtbank achtte het hof, met de verdediging, onder meer de schoenzoolsporen in het bloed in de woning van het slachtoffer, in zeggingskracht beperkt, nu dergelijke muilen met al dan niet bebloede zolen niet onder verdachte zijn aangetroffen en evenmin kan worden uitgesloten dat een andere dader in het spel is geweest (negen andere flatbewoners beschikten over gelijkend – niet onderzocht – schoeisel).

Ook valt niet geheel uit te sluiten dat een onbekende de woning van het slachtoffer is binnengedrongen (bij gebreke van een gecertificeerd slot of anti-inbraakslip op de voordeur en/of een kopie van de sleutel in omloop).

DNA-onderzoek op de plaats-delict heeft bovendien aanwijzingen opgeleverd dat in elk geval één onbekend gebleven man contactsporen op (de badjas van) het slachtoffer heeft achtergelaten. Van verdachte zijn in de woning van het slachtoffer daarentegen geen DNA- (of andere) sporen aangetroffen.

Evenmin zijn er getuigenverklaringen die de verdachte rechtstreeks in verband met het misdrijf kunnen brengen. Nu op basis van het dossier evenwel niet kan worden vastgesteld dat het slachtoffer vóór 20.45 uur is overleden, zijn de, volgens het hof in strijd met de waarheid, afgelegde verklaringen van verdachte over haar gedragingen die avond bewijsrechtelijk niet van belang, terwijl het dossier geen aanwijzingen bevat dat verdachte zich in die tijdspanne – gezien het bloedspoorpatroon in de hal – heeft omgekleed en ontdaan van (bebloed) kleding en schoeisel. Elke aanwijzing van een geplande levensberoving, evenals elk motief, ontbreekt. Het hof acht het voorts onwaarschijnlijk dat een verdachte, zoals zich laat aanzien, een heftig impuls gedreven misdrijf begaat en in staat is om vervolgens in een kort tijdsbestek alle sporen van dat misdrijf weg te maken. Vrijspraak volgde in hoger beroep. Door het OM is geen cassatieberoep ingesteld.

Klik op ‘arrest’ om de hele uitspraak te lezen: arrest.

OM niet-ontvankelijk in mega-heroïnezaak (54 kilo)

Het Openbaar Ministerie is door het gerechtshof ‘s-Hertogenbosch niet-ontvankelijk verklaard in zijn strafvervolging. Zeker vijf ordners (met ruim 2300 pagina’s) van het politiedossier zijn zoekgeraakt. Gevolg: een rechterlijke toetsing van de rechtmatigheid van onderzoekshandelingen die hebben plaatsgevonden in het buitenland is onmogelijk geworden. Het hof is van oordeel dat het zoekraken van deze stukken een ernstige inbreuk op beginselen van een behoorlijke procesorde oplevert waardoor met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan. Eerder werd de verdachte door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar celstraf.

Klik op ‘arrest’ om de hele uitspraak te lezen: arrest.

Vrijspraak Ibogaïne-zaak

De rechtbank heeft een 44-jarige man vrijgesproken van het in hulpeloze toestand brengen of achterlaten en/of het benadelen van de gezondheid. Verdachte hielp een natuurgenezeres uit Kockengen wel eens als vrijwilliger met de verzorging van mensen die bij haar in behandeling waren, hoofdzakelijk omdat hij de Duitse taal machtig was. Van een nauwe en bewuste samenwerking of behandelrelatie was echter geen sprake. Verdachte beschikte evenmin over enige vorm van deskundigheid ten aanzien ibogaïne.

Op 18 maart 2011 is verdachte uit bezorgdheid bij de Zwitser, die behandeld werd voor een verslaving aan codeïne en alcohol, in het hotel gaan kijken. Alhoewel de Zwitser in orde leek, is hij later die nacht de A2 opgelopen en dodelijk aangereden door een vrachtwagen. Hoewel uit verschillende verklaringen van hotelpersoneel volgt dat de Zwitser die bewuste avond op verschillende momenten een verwarde indruk zou hebben gemaakt, kon door de rechtbank niet worden vastgesteld dat verdachte hem opzettelijk in hulpeloze toestand heeft gebracht of achtergelaten noch dat het overlijden door verdachte is veroorzaakt. Verdachte was niet op de hoogte dat de Zwitser die avond nog een dosis ibogaïne tot zich had genomen. Mede omdat ook onbekend was of de Zwitser ten tijde van het ongeluk nog steeds hallucineerde, kon de rechtbank geen causaal verband tussen het achterlaten van de man in hulpeloze toestand en zijn dood vaststellen. Vrijspraak volgde.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: vonnis.

“Een rots in de branding bij geruchtmakende zaken”

Advocatenkantoor Van Stratum diervriendelijk

Het getal twaalf wordt wel als het getal van perfectie gezien. De dierenriem kent twaalf tekens. Bij Advocatenkantoor Van Stratum zagen 12 eendenkuikens het licht. Een bijzondere geboorte in de tuin van ons advocatenkantoor. Daar heeft een moedereend maar liefst twaalf eieren uitgebroed. De eendjes weten kennelijk wel waar het brood te vinden is.

Klik op ‘mediabericht’ om het hele artikel te lezen: mediabericht. 

Haage tramschreeuwer gaat vrijuit

Een verwarde Haagse cliënt van mr. Van Stratum legde het gehele tramverkeer in Den Haag plat door op het perron te schreeuwen dat hij een vuurwapen bij zich had. Vervolgens werd hij ten overstaan van veel publiek met getrokken vuurwapens door de politie aangehouden. De man bleek echter geen vuurwapen bij zich te dragen doch werd wel aangehouden. Vanwege gebrek aan bewijs werd hij later vrijgelaten en zijn zaak werd door de officier van justitie geseponeerd.

Klik op ‘mediabericht’ om het achterliggende nieuwsbericht te lezen: mediabericht.

Italiaanse justitie blundert in zaak Haagse pizzabaas

De in Italië tot 18 jaar veroordeelde en naar Nederland gevluchte cliënt van mr. Van Stratum, tevens eigenaar van een internationaal bekend Haags restaurant, is jarenlang door justitie in Nederland ongemoeid gelaten. Mr. Van Stratum regelde in 2007 na zijn aanhouding en verzochte uitlevering door Italië dat zijn cliënt al na drie dagen werd geschorst onder betaling van een borgsom. Vervolgens hoorde hij ruim 8 jaar niets meer van de Italiaanse justitie. Een nieuw verzoek om uitlevering bleef uit. Pas na 8 jaar werd justitie in Italië wakker en beweerde ‘out of the blue’ dat hij onvindbaar zou zijn, terwijl hij openlijk in Den Haag woonde en aldaar restauranthouder was. Mening politie- en ambassadepersoneel prikte daar altijd vrolijk een vorkje mee. De inmiddels bejaarde restauranthouder werd vervolgens aangehouden en in een ‘geheim’ proces zijn straf teruggebracht tot 12 jaar gevangenisstraf. De wegen van justitie in Italië zijn kennelijk ondoorgrondelijk.

Klik op ‘mediabericht’ om het achterliggende nieuwsbericht te lezen: mediabericht.

Start typing and press Enter to search