ACTUALITEITEN

Mr. Van Stratum behandelt regelmatig geruchtmakende strafzaken die de media halen.

Schietpartij in druk café was geen poging doodslag

De rechtbank Den Haag heeft de strafeis van 6 jaar gevangenisstraf gehalveerd tot slechts drie jaar ter zake een geruchtmakend schietincident. In een druk bezocht Haags café vond na een korte ruzie een schietincident plaats in de nachtelijke uren. Het slachtoffer liep behoorlijk letsel op. Conform het pleidooi van advocaat Van Stratum, met verwijzing naar jurisprudentie in soortgelijke zaken, volgde echter vrijspraak voor het zwaarste verwijt van poging doodslag. Voor de lichtere telastegelegde variant van poging zware mishandeling volgde wel een veroordeling, doch volstond een aanzienlijk lichtere straf. De vordering tot schadevergoeding van het slachtoffer van het schietincident werd toegewezen. De vordering van een omstander werd niet-ontvankelijk verklaard.

Zie verder op Crimesite

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Veel lagere straf mega Francis Drake

De rechtbank in Breda heeft in de megazaak Francis Drake alle verdachten schuldig bevonden aan het deelnemen aan een criminele organisatie gericht op het invoeren van cocaïne uit Zuid-Amerika. De cliënt van Van Stratum werd vrijgesproken van betrokkenheid bij de import van een grote partij cocaïne. Volgens de rechtbank had hij een voorname taak en prominente rol binnen de organisatie en zou hij onder meer als financier en tussenpersoon hebben opgetreden. De rechtbankvolgde echter grotendeels de verdediging bij het gevoerde strafmaatverweer en legde een veel lagere straf op dan de officier van justitie had voorgesteld (8 jaar gevangenisstraf en een geldboete van 75.000 Euro). Er werd volstaan met een gevangenisstraf van 54 maanden, zonder oplegging van een geldboete.

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Rechtbank maakt einde aan witwaszaak

Op verzoek van advocaat Van Stratum heeft de rechtbank Den Haag een einde gemaakt aan een gedateerde grote strafzaak. De verdenking was jarenlang witwassen en ook vuurwapenbezit, waar een lange gevangenisstraf en ook ontneming aan de orde kan zijn. Er lag een uitgebreid politieonderzoek aan ten grondslag. De politie had de zaak relatief snel ingezonden, maar het OM had de zaak vervolgens 3 jaar in de kast laten liggen. Dat vond de rechtbank te lang en niet redelijk. Het verzoek einde zaak werd in raadkamer door de rechtbank ingewilligd, ondanks fel verzet van het OM. Deze mogelijkheid een oudere zaak tot een einde te laten komen, zondere inhoudelijke behandeling ter zitting, is een in de advocatuur vaak vergeten wettelijke mogelijkheid, die bijna nooit wordt toegepast.
Zelfs in zaken met veel bewijs komt er dan toch een einde aan de lopende strafzaak. Het voorkomt nodeloze vertraging en lange onzekerheid voor de verdachte. Deze opvallende uitspraak kan grote gevolgen hebben voor meer gedateerde strafzaken.

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Integrale afwijzing ontnemingsvordering witwaszaak

De officier van justitie bij de rechtbank Zeeland -West-Brabant vorderde, dat het wederrechtelijk verkregen voordeel wordt vastgesteld op een bedrag van €88.350 en dat aan betrokkene de verplichting wordt opgelegd tot betaling aan de Staat van dat bedrag, nu betrokkene zich schuldig had gemaakt aan gewoontewitwassen. De rechtbank heeft ook veroordeeld ter zake gewoontewitwassen. Desondanks volgde de rechtbank het pleidooi van advocaat Van Stratum. Hij voerde namens zijn cliënte met succes aan, dat ontnemen en daadwerkelijk verkregen voordeel niet hetzelfde is als (gewoonte)witwassen en dat niet kon worden vastgesteld dat zij feitelijk wederrechtelijk voordeel heeft verkregen en hoe veel dat in haar geval zou zijn geweest. De vordering van het OM werd dan ook geheel afgewezen, zodat geen geld aan de Staat hoefde te worden terugbetaald.

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Vrijspraak handel in 2000 kilo cocaïne zaak Chakwo; halvering strafeis

In de megazaak Chakwo heeft de rechtbank Amsterdam vier mannen vrijgesproken van vervoer en distributie van een partij van ruim 2000 kilo cocaïne. Advocaat Van Stratum stond de hoofdverdachte bij, waartegen het OM een straf van 10 jaar gevangenisstraf had geëist. De rechtbank volgde het pleidooi van Van Stratum en sprak vrij wegens tekortschietend bewijs. Wel veroordeelde de rechtbank de hoofdverdachte en een aantal medeverdachten tot straffen tot 5 jaar wegens betrokkenheid bij (onder meer) een en andere partij van 68 kilo cocaïne en witwassen. Eerder schorste de rechtbank al het bevel voorlopige hechtenis en mochten de cliënt van Van Stratum en diens medeverdachten de zaak in vrijheid afwachten.

Zie verder op Crimesite

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Vrijspraak in cocaïnezaak na eis 6,5 jaar

De Rotterdamse rechtbank heeft na een klein uur beraad twee verdachten, tegen wie – voor onder meer invoer van cocaïne – jarenlange celstraf was geëist, integraal vrijgesproken en direct in vrijheid gesteld. Dat gebeurde meteen na de inhoudelijke behandeling van de zaak. De rechtbank oordeelde conform het pleidooi dat niet bewezen is dat de twee kennis hadden van de 1350 kilogram cocaïne die in een container in beslag werd genomen, na aanhouding op heterdaad. Advocaat Van Stratum stond de chauffeur bij, tegen wie de officier van justitie 6,5 jaar gevangenisstraf had geëist. Zijn cliënt beriep zich ter zitting op advies van zijn advocaat op zijn zwijgrecht. Van Stratum betoogde dat zijn cliënt echter geen wetenschap en beschikkingsmacht had over de heimelijk in de container verborgen partij cocaïne. Hij wees de rechtbank ook op min of meer vergelijkbare gevallen, die eerder ook tot vrijspraak hebben geleid. De rechtbank deed op verzoek van de verdediging niet pas na de gebruikelijke twee weken uitspraak. Al na een klein uur overleg in de raadkamer kwam ze direct met een mondeling vonnis. Er was volgens de rechtbank geen bewijs dat de chauffeur en diens medeverdachte kennis en de beschikkingsmacht hadden over de partij cocaïne. Het dossier gaf te veel ruimte voor twijfel. De rechtbank passeerde het parketstandpunt en volgde de verdediging. Het bevel voorlopige hechtenis werd direct opgeheven.

Zie verder op Crimesite

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Milde straf heftige geweldszaak na mediaberichtgeving

De rechtbank Amsterdam heeft de door advocaat Van Stratum bijgestane hoofdverdachte in een heftige geweldszaak relatief mild bestraft. Eerder werd op Koningsdag fors openlijk geweld uitgeoefend tegen de eigenaar van een avondwinkel. Dat slachtoffer werd door meerdere personen in zijn zaak aangevallen en met flessen wijn tegen zijn hoofd geslagen, als gevolg waarvan hij letsel op liep. De beelden werden kort daarna via de media vertoond. De cliënt van Van Stratum heeft zich vervolgens vrijwillig bij de politie gemeld. De rechter-commissaris volgde bij de voorgeleiding het pleidooi van de advocaat hem te schorsen, teneinde in vrijheid de zaak verder buiten af te wachten. De rechtbank volgde bij de inhoudelijke behandeling het pleidooi een lagere straf op te leggen dan de officier van justitie had voorgesteld. Er werd slechts volstaan met een taakstraf, echter zonder voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook de schadevergoeding werd conform het pleidooi van de verdediging gematigd.

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Lage straf cocaïnetransport via Den Helder

Het hof Den Haag heeft de kapitein van een viskotter zwaar gestraft voor een cocaïnetransport. Het betrof een partij van ongeveer 900 kilo, ingevoerd via de haven van Den Helder. Hij kreeg 7 jaar gevangenisstraf opgelegd. De chauffeur, bijgestaan door advocaat Van Stratum, kreeg van het hof slechts 30 maanden gevangenisstraf opgelegd. Bij de rechtbank Rotterdam werd de chauffeur eerder vrijgesproken van de invoer, conform het pleidooi van Van Stratum. De rechtbank had volstaan met slechts 30 maanden voor het vervoeren van de partij. De officier van justitie vond de straf veel te laag en ging in beroep. De grieven van het OM tegen het bestreden strafvonnis werden in hoger beroep echter gepasseerd. De chauffeur van het bestelbusje kreeg in hoger beroep van het hof opnieuw een lagere straf dan de eis van 4 jaar (vanwege de gedateerdheid), ondanks dat hij nu voor het zwaardere feit van invoer van cocaïne, en niet slechts voor het vervoeren, is veroordeeld. Het gerechtshof volgde daarbij het strafmaatverweer van de raadsman. De aangehaalde lichtere strafmaat in grotere en soortgelijke zaken werd ten gunste van de chauffeur meegewogen, evenals de lange duur van de zaak en de persoonlijke omstandigheden. Als gevolg daarvan hoeft de chauffeur dus niet terug naar de gevangenis.

 Zie verder op Crimesite

Eis 10 jaar, straf slechts 42 maanden, in megazaak Kiwi

De Haagse rechtbank heeft fors met straffen uitgehaald in de megazaak Kiwi. Het betrof een groep van 9 verdachten die volgens het OM lid zouden zijn een criminele organisatie die zich jarenlang bezig hield met de export van partijen cocaïne naar Engeland.  De rechtbank veroordeelde alle 9 verdachten tot straffen tot 9 jaar gevangenisstraf. Enkel een voormalig strandtenthouder, bijgestaan door advocaat Van Stratum, kwam er relatief goed vanaf. Hij werd conform het pleidooi van de raadsman vrijgesproken van de uitvoer van 3 partijen. Deelname aan de criminele organisatie en het plegen van voorbereidingshandelingen werd wel bewezenverklaard. De strafeis van 10 jaar gevangenisstraf werd door de rechtbank gepasseerd. Het strafmaatverweer van de raadsman werd gevolgd en er werd volstaan met slechts 42 maanden.

Zie verder op Crimesite

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Veel lagere straf paspoortfraudezaak

De rechtbank heeft een veel lagere straf opgelegd in een geruchtmakende paspoortfraudezaak. Twee vervalste paspoorten en een vervalst rijbewijs. Die zou de cliënte van advocaat Van Stratum, die voor de gemeente Noordwijk werkte, voor vijfduizend euro hebben aangemaakt en verstrekt. In december 2021 constateerde de gemeente Noordwijk onregelmatigheden bij een uitgegeven paspoort en een rijbewijs. De gemeente stapte naar politie waarna de Rijksrecherche een onderzoek startte. Daaruit volgde dat er twee paspoorten en een rijbewijs waren uitgegeven op bestaande namen maar met de foto’s van twee personen die niet bij die namen hoorden. De foto’s werden voorgelegd aan de Koninklijke Marechaussee die de personen herkende. Het ging om twee verdachten in grote, internationale drugsonderzoeken. De officier van justitie eiste vijftien maanden cel en een geldboete van 5000 Euro. De rechtbank volgde echter het pleidooi van Van Stratum. Zijn cliënte hoefde slechts 4 maanden te zitten en evenmin de gevraagde geldboete van 5000 Euro te betalen. Na de uitspraak is zij onmiddellijk in vrijheid gesteld.

Zie verder op Crimesite

Schorsing voorarrest megazaak Chakwo

De rechtbank Amsterdam heeft alle verdachten in een grote drugszaak enkele maanden voor de inhoudelijke behandeling geschorst. Het betroffen verdenking van betrokkenheid bij partijen van 2000 en 68 kilo coke. Ze zaten ongeveer 9 maanden in voorarrest. Onder verwijzing naar 35 soortgelijke en zelfs grotere megazaken betoogde advocaat Van Stratum met succes dat het belang op schorsing en het in vrijheid afwachten van de zaak mede wegens het tijdsverloop zwaarder woog dan het belang van strafvordering in voorarrest te blijven.

Zie verder op Crimesite

Schorsing al na 3 maanden megazaak Sky

In de grote megazaak Rosi heeft de rechtbank al op de eerste pro forma zitting de voorlopige hechtenis van de drie hoofdverdachten, waarvan Van Stratum een van hem bij staat, geschorst. Het standpunt van de verdediging, dat een verdachte de zaak in vrijheid dient af te wachten, werd daarbij ingewilligd.

Lees meer op Rechtspraak.nl

Nader onderzoek na verdenking verduistering ruim 6 ton bij gemeente Den Haag

Het is een zooitje bij de gemeente Den Haag. Er is nagenoeg geen toezicht op medewerkers die met gemeentegeld om gaan. Niet alleen is geen toereikende screening aan de poort, doch uitzendkrachten die werken achter de publieksbalie van de gemeente worden ook nagenoeg niet begeleid en gemonitord.

Intern onderzoek en ook politieonderzoek heeft dit expliciet bevestigd. Advocaat Van Stratum staat de vrouwelijke hoofdverdachte bij die wordt verweten dat zij vanaf 2019 meer dan 6 ton zou hebben verduisterd en witgewassen, samen met een manlijke medeverdachte. Laatstgenoemde zou volgens de politie hebben geprofiteerd door voor tonnen dure goederen aan te schaffen, terwijl hij enkel een bijstandsuitkering had. Beiden ontkennen. De rechtbank Rotterdam heeft het verzoek van de verdediging ingewilligd een aantal getuigen en directe collega’s alsnog nader te bevragen over de feitelijke gang van zaken en toedracht bij het betalingsverkeer bij de gemeente. Deze zaak is een van de vele schandalen bij de gemeente Den Haag. De verwachting is dat het langere tijd kan duren voor de zaak inhoudelijk op zitting wordt beoordeeld. Tot die tijd blijft zijn cliënte op vrije voeten.

Lees verder op omroep West

Onderzoek naar infiltratie agent A-4265 zorgt voor maandenlange vertraging in rechtszaak grootschalige cocaïnehandel 16 april 2022

De rechtbank in Breda heeft de inhoudelijke behandeling van de zaak over de grootschalige cocaïnehandel tegen Joop M. (46) en medeverdachten voor maanden uitgesteld. Eerst moeten nog nieuwe getuigen worden gehoord over de infiltratie van de overleden undercoveragent A-4265 op Joop M. en zijn gezin. Afgelopen weken bleek dat vier teamleiders die over A-4265 moesten komen getuigen niets wezenlijks konden melden. De rechtbank heeft daarom besloten om weer nieuwe getuigen aan te wijzen.

GEEN BEWIJS
De infiltratie, tussen december 2019 en april 2021 leverde geen bewijs tegen M. op. Ondanks dat de agent “Peter” tevens zowel uit de vrouw als het zoontje van M. informatie probeerde los te krijgen.

Op 14 april 2021 pleegde hij zelfmoord. De druk was hem teveel geworden. Hij bleek een intieme relatie te zijn aangegaan met de vrouw van zijn doelwit.

Om de advocaten van M., Esther Blok en Michel van Stratum, de gelegenheid te geven te toetsen of de inzet van A-4265 wel volgens de regels is verlopen besloot de rechtbank in februari dat de teamleider van de agent zou moeten worden gehoord bij de rechter-commissaris.

BEGELEIDERS
Tot nu toe zijn verschillende teamleiders gehoord. Er bleken er verschillende te zijn geweest, maar geen van allen wisten ze iets te vertellen over de infiltratie.

Nu heeft de rechtbank besloten dat drie politiemensen die rechtstreeks met agent A-4265 hebben gewerkt en hem hebben begeleid toch moeten worden gehoord. Dat was al eerder gevraagd door de advocaten maar afgewezen.

De komende maanden gaat de rechter-commissaris de getuigenverhoren plannen en uitvoeren. De vertraging betekent dat de voor deze weken geplande inhoudelijke behandeling niet meer voor de zomer kan plaatsvinden.

Advocaat Michel van Stratum: ‘Het is onbegrijpelijk dat dit diepgaande infiltratietraject is ingezet en meer dan een jaar is voortgezet. Het heeft geen belastend bewijs opgeleverd. Er was nagenoeg geen gezag van 4 officieren van justitie dan wel sturing in dit onbeheersbare WOD-traject. De infiltrant bleek zichzelf te runnen en had al veel eerder afgebouwd dienen te worden. Een jong gezin met een kwetsbaar kind is ten gronde gericht. Als klap op de vuurpijl beroofde de infiltrant zichzelf van het leven, hetgeen vreselijk is voor de nabestaanden. De zaak kent alleen verliezers. Het was een groot flaterfestival.’

Zie verder op Crimesite

Lees meer op NOS

Veel lagere straf voor grote cokezaak

De rechtbank Amsterdam heeft de eis van de officier van justitie gehalveerd voor betrokkenheid bij een enorm cokelaboratorium en criminele organisatie. De verdachte die advocaat Van Stratum bij stond ging na een eis van 8 jaar naar slechts 4 jaar. Eerder volgde de rechtbank het verzoek om vroegtijdige schorsing uit voorlopige hechtenis. Het pleidooi van Van Stratum om de zaak ook in hoger beroep in vrijheid af te wachten werd ook ingewilligd.

Lees meer op Crimesite

Voor de uitspraak klik op Rechtspraak

Alsnog vrijspraak hof voor steekincident na eerder 8 jaar cel

Het hof Den Bosch heeft mr Van Stratum gevolgd in zijn betoog, dat zijn cliënt niet strafbaar is voor een steekpartij waarbij het slachtoffer is overleden. Met succes is namens zijn cliënt op de zitting aangevoerd, dat zelfverdediging aan de orde was. Eerder had de rechtbank een gevangenisstraf van 8 jaar opgelegd en verzochte schadevergoedingen deels toegewezen. Ook in hoger beroep vorderde de advocaat-generaal oplegging van 8 jaar gevangenisstraf. Het hof volgde echter de advocaat en niet het openbaar ministerie. Zijn cliënt werd onmiddellijk in vrijheid gesteld na de uitspraak. De ongeveer zeventigduizend Euro schadevergoeding, gevorderd door nabestaanden, werd niet toegewezen. Na afloop liepen de gemoederen hoog op bij de nabestaanden. Het gebeurd maar zelden dat een verdachte na een steekincident met dodelijke afloop alsnog vrijuit gaat.

Lees meer op ED

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Zie verder op Crimesite

Verdediging laat animatiefilmpje maken over gebruik cryptotelefoons

In de megazaak 26 Eufaula, die ook wel de Sesamstraat-zaak wordt genoemd, figureren een aantal verdachten die volgens de politie via pgp communiceerden met nicks uit Sesamstraat over partijen verdovende middelen. Van Stratum staat een van de hoofdverdachten bij die volgens de politie de naam ‘Pino’ zou gebruiken. Zijn cliënt werd eerder evenals medeverdachten geschorst, omdat de inhoudelijke behandeling nog lang op zich liet wachten. Politie, justitie en rechters schrijven door de politie gekraakte pgp-chats veel te gemakkelijk toe aan een bepaalde verdachte. Om die reden heeft de verdediging in deze zaak een animatiefilmpje laten maken dat later op de zitting zal worden vertoond. De strafrechter kan er immers niet voetstoots vanuit gaan dat de verdachte ook de gebruiker van het toestel zou zijn en dat al die berichten door één en dezelfde persoon zijn verstuurd. Om die stelling kracht bij te zetten heeft hij samen met zijn cliënt het animatiefilmpje laten maken. Het is een slepende zaak over de import van grote hoeveelheden cocaïne naar verschillende West-Europese havens.

Zie verder op Crimesite

Door politie neergeschoten verdachte moordzaak heengezonden

De man die na de dodelijke schietpartij in Vlaardingen door de politie was neergeschoten is geen verdachte meer. Zijn advocaat Michel van Stratum bevestigt dat zijn cliënt uit het ziekenhuis is ontslagen en op vrije voeten is gesteld. In Vlaardingen werd op straat een 26-jarige man doodgeschoten. Enige tijd later achtervolgden agenten een man die ter plaatse was. Hij werd door een agent in zijn bovenlichaam geschoten. Hij was ongewapend. In het ziekenhuis arresteerde de politie hem daarna op verdenking van betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij. Inmiddels is duidelijk dat de man volgens de politie niet betrokken was bij de dodelijke schietpartij en geen verdachte meer is. Advocaat Van Stratum: ‘Mijn client heeft veel geluk gehad, de kogel is net onder zijn hart terechtgekomen en de operatie was gelukkig succesvol. De politie had in dit geval niet op het bovenlichaam mogen richten. Of misschien kon de agent niet schieten.’ De Rijksrecherche onderzoekt zoals gebruikelijk na een schietincident met politie de toedracht. Van Stratum overweegt aangifte te doen.

Lees verder in Crimesite

Hoofdverdachten wapenzaak op vrije voeten gesteld

De rechtbank Rotterdam heeft de drie hoofdverdachten in een zeer grote wapenzaak op vrije voeten gesteld, ondanks fel verzet van de officier van justitie. Één van deze drie hoofdverdachten werd bijgestaan door advocaat Van Stratum. De rechtbank was het eens met zijn pleidooi dat de zaak te lang ging duren en dat de zwaarwegende persoonlijke omstandigheden van zijn Haagse cliënt schorsing rechtvaardigde. Het gaat om de megazaak 26 Hoen. Dit betreft één van de grootste wapenzaken van de afgelopen jaren in Nederland. Volgens het OM leidden de drie een internationaal opererende organisatie die van 2015 tot en met 2019 (onder meer) vanuit Capelle aan den IJssel moderne vuurwapens, met name machinepistolen, verkocht. Er zijn ook verdenkingen over drugshandel. De wapens werden vooral geïmporteerd vanuit Slowakije en Kroatië. Het onderzoek leidde de politie ook naar de Verenigde Staten  en Canada. In december vorig jaar waren er op veertien plaatsen in Nederland invallen. Acht mensen werden toen gearresteerd. Van Stratum zal later op de inhoudelijke zitting de integriteit van de opsporing ter discussie stellen, ook als dat de vraag betreft, of de vergaande infiltratie rechtmatig was en waarom zo lang niet is ingegrepen en zware wapens en drugs op de markt zijn doorgelaten. Juli 2021 of nog later zal de zaak inhoudelijk worden behandeld en zal de officier van justitie naar verwachting met een aanzienlijke strafeis komen.

Lees meer op Crimesite

Grootste afluisteroperatie ooit?

In een diepgaande reconstructie hebben onderzoeksjournalisten van het AD de grootschalige internationale afluisteroperatie rond pgp-dienst EncroChat geanalyseerd. Advocaat Van Stratum, die vele cliënten bij staat in een aantal megazaken waar gebruikers van deze dienst in beeld zijn, was daarbij een van de gesprekspartners van de onderzoeksjournalisten. De bevindingen en conclusie van het AD hielden onder meer in, dat de hack-operatie al in 2019 aan de gang was en dat toen al belastend bewijs is verzameld. De resultaten van versluierd chatverkeer kunnen het fundament vormen van een strafzaak. Als advocaat in strafzaken vecht Van Stratum zowel de rechtmatigheid van verkrijging als de bewijswaarde van de berichten aan. Een slimme sluwe advocaat in strafzaken kan daarbij het verschil maken tussen een lange veroordeling en veel lagere straf of zelfs vrijspraak.

Lees verder in Algemeen Dagblad

'Uitspraak Europese Hof legt bom onder EncroChat-zaak'

Door het hacken van cryptotelefoons heeft de politie in Nederland miljoenen Encro-chatberichten onderschept. In Nederland is dit onderzoek uitgevoerd onder de codenaam 26Lemond. Als gevolg van dat onderzoek zijn honderden opsporingsonderzoeken ingesteld en reeds vele zaken geklapt. Advocaat Van Stratum staat een aantal cliënten bij in verschillende megazaken. Zijn cliënten zijn daarbij als vermeende gebruiker van cryptotoestellen van Encro volgens de politie in beeld gekomen en aangehouden. Door de rechtmatgheid en betrouwbaarheid van aldus verkregen opsporingsinformatie aan te vechten, kan tegenspraak worden geleverd tegen bewijsmiddelen in een strafzaak. In de geruchtmakende Rotterdamse zaak Flamenco staan minimaal 5 grote drugsimporten centraal, waarbij gehackte Encro-chats volgens de politie een belangrijk bewijsmiddel kunnen zijn.  Van Stratum stelde in het belang van de verdediging voor de rechtbank dat het echter ernstig de vraag is, of de werkwijze in de zaak 26Lemont en Flamenco rechtmatig is geweest. Hij wijst op een recente uitspraak van het Europese Hof. Kort samengevat is daarbij geoordeeld, dat de zogenaamde sleepnetwetgeving (het grootschalig dataverzamelen van gegevens zoals bij EncroChat) alleen mag worden toegepast als een lidstaat geconfronteerd is met een ’ernstige dreiging voor de nationale veiligheid’. De rechtbank gaat zich pas later over de wijze van verkrijging en waardering van de waarde van de verkregen chatberichten uitlaten.

Lees verder op Crimesite

Grapperhaus krijgt nog te maken met de rechtstaat (COLUMN)

Minister Grapperhaus heeft na de moord op de onschuldige advocaat mr Wiersum de oorlog aan de georganiseerde misdaad verklaard. De wet moet volgens hem worden uitgebreid. Het betreft vele voorgestelde ingrijpende opsporingsbevoegdheden. Daarbij wordt ook door het Team High Tech Crime voorgesteld, om niet alleen voor een arrestatie relevante informatie goed te documenteren, maar ook alle ‘’restinformatie’ van onschuldige burgers langdurig in enorme databestanden op te slaan. Opslag van veel meer informatie lijdt echter niet zonder meer tot betere informatie, zo heeft de Parlementaire Enquetecommissie Van Traa geleerd. Het gaat niet om meer informatie, maar om betere opsporingsinformatie. De hamvraag is echter, hoe effectief invoering van al die privacy-inbreuk makende voorstellen zullen zijn. Maar het is een afleiding van het werkelijk probleem. Een betere politie, geen ontoelaatbare ethische profilering en naleving van fundamentele grondrechten komt zo teveel op de achtergrond te staan. In een democratische samenleving hoort echter een evenwicht te zijn tussen doelmatigheid en rechtmatigheid. Die schiet op deze wijze veel te ver door. Wie bewaakt de bewakers? Hoe zit het met fundamentele mensenrechten en de privacy van onschuldige burgers?

Lees verder de column.

‘Opa Frits’ ook verdachte in grote cokezaak Piet Costa’

In opsporingsonderzoek 26Sartell/Romp is de cliënt van mr. Van Stratum, die door de politie de bijnaam ‘Opa Fits’ is gegeven, buiten heterdaad in de gevangenis aangehouden en na verhoor direct weer heengezonden. Er bevinden zich bekende andere namen van vermeende criminelen onder de groep verdachten. De verdenking betreft onder meer een import van een partij cocaïne van ruim 3700 kilo in de haven van Rotterdam. De politie baseert dat vooral op heimelijk onderschepte en ontsleutelde pgp-berichten. In die chatberichten wordt volgens de politie openlijk over het drugsmilieu en de invoer van partijen coke in de haven gesproken. Mogelijk is ook sprake van de ontoelaatbare inzet van een criminele burgerinformant. Dat raakt de integriteit van de opsporing. Als dat inderdaad aannemelijk wordt, kan dat van invloed zijn op de ontvankelijkheid van het OM. De zaak gaat naar het zich laat aanzien langere tijd duren. De megazaak zal naar het zich laat aanzien pas in 2021 of 2022 inhoudelijk op zitting worden behandeld.

Zie verder het bericht op nu.nl

Vrijspraak grootschalige miljoenenfraude

De rechtbank Rotterdam heeft het standpunt van het OM tot bewezenverklaring in een grote PGB-fraudezaak niet gevolgd en het pleidooi van mr. Van Stratum tot vrijspraak gevolgd. De FIOD  had eerder geconcludeerd dat het gastouderbureau van cliënt een aantal ouders zou hebben geronseld en geholpen bij het aanvragen van onjuiste kinderopvangtoeslag. De schatkist heeft hierdoor in totaal voor circa een miljoen euro onterecht aan kinderopvangtoeslag uitgekeerd. De cliënt van Van Stratum zou met een familielid voor tonnen in eigen zak hebben gestoken, aldus de officier van justitie op zitting. De rechtbank dacht daar echter met de verdediging anders over en sprak hem vrij. Zijn familielid werd wel tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld.

Voor de uitspraak klik op ‘Rechtspraak’ 

Voor het persbericht klik op ‘om.nl’

Geen verband tussen aanslagen Telegraaf en Panorama

De verdediging verschilt van mening met het OM over de vraag, of het afschieten van een anti-tankraket op een bedrijfsgebouw, waar ook de redactie van Panorama gevestigd is, een aanslag op dat blad en de persvrijheid is. Mr Van Stratum staat als advocaat een van de drie verdachten in die zaak bij. Eerder oordeelde de rechtbank met de verdediging van niet. De hoge schrikeis van het OM werd daarbij aanzienlijk gematigd. In hoger beroep bij het hof Amsterdam staat deze vraag opnieuw centraal. Op vragen van mr. Van Stratum werd verstrekking van het strafdossier van de aanslag op het gebouw van de Telegraaf door het OM geweigerd. Er is kennelijk geen verband tussen beide zaken. Het hof oordeelt mede vanwege haar overvolle agenda pas medio 2021 over de zaak.

Zie verder het bericht op Crimesite.

Tot celstraf veroordeelde verdachte van dood eigenaresse horecazaak blijft ook in hoger beroep buiten

De rechtbank Rotterdam heeft een verdachte van een gewelddadig incident in een pizzeria vrijgesproken van doodslag en andere telastegelegde varianten, waarbij opzet op de dood was opgenomen. De verdachte, bijgestaan door mr. Van Stratum, werd wel veroordeeld voor een aanzienlijk lichtere variant van enkel poging tot zware mishandeling, de dood ten gevolge hebbend, alsmede doodsbedreigingen en het dreigen met brandstichting. Hij had volgens de rechtbank gedurende enige tijd haar keel dichtgeknepen, ten gevolge waarvan zij enkele dagen later is overleden. Haar dood kon volgens de rechtbank redelijk worden toegerekend aan het handelen van de verdachte. De eis van de officier van justitie van 42 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, werd door de rechtbank echter gepasseerd. Er werd volstaan met 2 jaar met aftrek van voorarrest. De benadeelde partijen vorderen immateriële schade in de vorm van shockschade. De rechtbank volgde niet de advocaat van de nabestaanden en de officier van justitie, doch volgde mr. Van Stratum, die had betoogd dat die vorderingen voor in totaal van bijna een ton onvoldoende waren onderbouwd. Mr. Van Stratum had eerder met succes na 3 maanden schorsing van de voorlopige hechtenis bepleit. De rechtbank volgde de advocaat daarin. De vlam sloeg in de pan nadat de rechtbank de beslissing bekend had gemaakt. Familieleden van het slachtoffer uitten hun onvrede luidkeels tot de rechters en richtten zich vervolgens tot de familie van de verdachte. De parketpolitie riep de hulp van collega’s in om de gemoederen tot bedaren te krijgen. Anders dan de officier van justitie, oordeelde de rechtbank conform het pleidooi van de verdediging dat de verdachte ook in eventueel hoger beroep zijn zaak in vrijheid mag afwachten.

Voor de uitspraak klik op ‘Rechtspraak’

Vriend van Barbie weer op vrije voeten

De man met wie Samantha de Jong (beter bekend onder haar bijnaam Barbie, een Nederlandse mediapersoonlijkheid. Ze is vooral bekend geworden door haar medewerking aan diverse realityseries, waaronder de Oh Oh …-reeks.) in de auto zat toen het tweetal en een derde metgezel zondagavond een ernstig verkeersongeluk kreeg was aangehouden maar is nu door de officier van justitie in Den Haag op vrije voeten gesteld. Dat heeft zijn advocaat Michel van Stratum desgevraagd aan Crimesite bevestigd.

De politie denkt dat de man aan het stuur van de auto in Den Haag zat, toen er een eenzijdig ongeluk gebeurde waarbij Barbie gewond raakte. Zij werd door een traumahelicopter afgevoerd maar is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De aangehouden doch heengezonden vriend van Barbie blijft vooralsnog verdachte maar blijft lopende het onderzoek op vrije voeten. Advocaat Van Stratum wil niet kwijt waarvan zijn client precies verdacht wordt.

Lees verder in Crimesite

Advocaat Van Stratum maakt het verschil: schorsing nieuwjaarsbrandzaak Wateringse Veld

Advocaat Michel van Stratum kan het verschil maken tussen lange voorlopige hechtenis of schorsing en heenzending. In de geruchtmakende zaak van de nieuwjaarsbrand op de Laan van Wateringse Veld in Den Haag is de cliënt van Van Stratum als enige van alle verdachten in raadkamer geschorst. De beide andere medeverdachten bleven 90 dagen langer vast zitten.  Bij de brand op 1 januari 2020 brandden meerdere auto’s volledig uit. Ze stonden geparkeerd onder een appartementencomplex. Bewoners van de bovenliggende woningen kwamen daarbij in levensgevaar en een aantal moest met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht worden.

De inhoudelijke behandeling kan nog lang op zich laten wachten. Bij het bepalen van de processtrategie is dossierkennis, praktijkervaring en vooruitzien cruciaal. In de regel adviseert Van Stratum zijn cliënt pas een inhoudelijke verklaring af te leggen na grondige bestudering en analyse van het voorlopige dossier, ook om de risico’s en kansen goed in beeld te brengen. Van Stratum ziet daarbij de verdediging als een nauw samenwerkend team, waarbij de advocaat uiteraard de leiding heeft. Dat maakt dat strafrechters en soms zelfs het OM alsnog bereid zijn mee te denken in het belang van de verdediging. Dat maakt de verdediging effectief en stelt de cliënt tevreden. De kwaliteit van rechtsbijstandsverlening en een effectief verdediging draagt bij aan de resultaten van het strafproces. Het kan lange voorlopige hechtenis voorkomen.

Lees verder in ‘Omroep West

Voorarrest verdachte bootbranden voor de derde keer geschorst

Een Maaslander, die wordt verdacht van een serie bootbranden in Maasland en Maassluis, bijgestaan door mr. Van Stratum, is voor de derde keer uit voorlopige hechtenis geschorst. Twee keer eerder wist Van Stratum hem ondanks fel verzet van de officier van justitie geschorst te krijgen. Tot twee keer toe had de rechtbank die schorsing weer opgeheven, na overtreding van opgelegde schorsingsvoorwaarden. Tot aan de inhoudelijke behandeling mag de Maaslander nu buiten zijn zaak in vrijheid af wachten. Hij mag ook weer in zijn dorp gaan wonen. Het is vrij uitzonderlijk, dat een verdachte in dezelfde zaak tot drie keer geschorst wordt. In een normaal geval blijven verdachte in het huis van bewaring hun zaak afwachten, na overtreding van opgelegde schorsingsvoorwaarden.

Lees verder in AD

Ezels stoten zich aan dezelfde steen

Michel van Stratum schrijft regelmatig goed gelezen columns voor onder andere Crimesite. Hij gaat daarbij vanuit zijn kennis en ervaring in op de actualiteit. In deze column beschrijft Van Stratum de huidige veel voorkomende digitale politiepraktijk bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Hij gaat daarbij nader in op het doorgaans ‘klassieke denken’ van de gemiddelde crimineel, die niet of nauwelijks partij is voor de zich voortdurend ontwikkelde digitale politie  De techniek is daarbij voortdurend in ontwikkeling. Kennelijk had Van Stratum een vooruitziende blik gelet op de recente geruchtmakende arrestaties in Dubai.

Lees verder in ‘Crimesite’

Advocaat Brabantse witwas- en drugsverdachten hekelt ‘schadelijke aanpak’ door justitie

Advocaat Michel van Stratum van twee verdachten in het nieuwe onderzoek naar een grote drugs- en witwasbende in West-Brabant, zegt dat politie en justitie zijn cliënten en hun gezinnen grote (reputatie)schade toebrengen. Het is de derde keer in enkele jaren dat de landelijke politie haar pijlen richt op zijn cliënt  uit Made. Twee keer eerder waren er bij deze man invallen, net als bij mijn andere cliënt in Sint Willebord. Elke keer vinden ze geen geld, geen wapens en geen drugs en volgen er geen rechtszaken, laat staan veroordelingen. Wel haalt justitie steeds uitbundig de media erbij. Als er dan toch een rechtszaak komt en er volgt vrijspraak, zoals bij de man in Sint Willebord, dan hoor je ze niet”, aldus Van Stratum. De raadsman zegt dat zijn cliënten de politie-aandacht meer dan beu zijn. ,,Het is vooral schadelijk voor hun gezinnen. Het hele dorp praat over zo’n inval. Met name de kinderen gaan er gebukt onder. En je staat machteloos.” Bij zijn cliënten is volgens Van Stratum woensdag geen bewijs gevonden dat duidt op witwassen of internationale drugshandel. ,,Ze hebben alleen documenten met betrekking tot een bedrijf meegenomen en een telefoon. In 2017 en 2018 deed de financiële recherche al huiszoekingen bij de man in Made en bedrijven en huizen van mede-verdachten. Ook toen was er de verdenking van witwassen. Het nieuwe onderzoek Eufaula staat volgens Van Stratum los van die zaken. Justitie verdenkt de leden van het nieuwe netwerk geld te hebben verdiend met onder meer de invoer drugs zoals cocaïne via Europese havens. De advocaat vindt de aanpak van het Landelijk Parket ‘opmerkelijk’: ,,De verdenkingen zijn steeds vooral gebaseerd geruchten, zachte informatie. Dan vinden ze geen hard bewijs voor het gronddelict, de drugshandel, en gaan ze dus maar financieel rechercheren.”

Link naar de krant ‘De Stem’

Tot in Spanje laat de politie controleren

stratumcasual6In een column op Crimesite waarschuwt advocaat Michel van Stratum voor misbruik van  controlebevoegdheden, zoals persoonsgericht fouilleren en staandehoudingen van auto’s en inzittenden. Specifieke personen en voertuigen krijgen vaak extra aandacht van de politie, ook als ze geen verdachte of plaatselijk bekende van de politie zijn. Op verzoek van de politie in Nederland zijn vakantiegangers in het buitenland ook niet meer veilig. Niet altijd is er grond specifieke personen of voertuigen voor extra aandacht en controle in politieregistratiesystemen op te nemen. De politie mag niet zo maar iedere burger of ieder willekeurig voertuig op straat staandehouden en controleren. Het probleem begint met een onrechtmatige aandachtsvestiging en signalering in Nederland. Dat gaat nog verder als ook internationaal om extra aandacht en controle wordt verzocht. Een aandachtsvestiging wil zeggen dat wordt gevraagd om een specifieke burger of voertuig voor een bepaalde periode in de gaten te houden. De burger is dan extra bij de politie in beeld, ook zonder redelijk vermoeden van schuld of opvallend gedrag. Dat mag zomaar niet, ook niet als een eerdere veroordeling aan de orde is. Naast nationale en internationale signaleringen kan een landelijke aandachtsvestiging op een voertuig plaatsvinden. Daarnaast kan een aandachtsvestiging op onder meer personen, voertuigen, vaartuigen en containers worden geplaatst in het Schengen Informatie Systeem (N)SIS). Die signalering is ook zichtbaar in de Schengenlanden (zoals Spanje, Frankrijk, Duitsland Italië en Scandinavië) die gebruik maken van dat systeem. Daarbij wordt vermeld of de controle onopvallend of gericht dient plaats te vinden. Aandachtsvestigingen worden echter regelmatig onrechtmatig geplaatst en verspreid, ook zonder dat sprake is van een verdenking. Deze aandachtsvestigingen en signaleringen worden bovendien soms te lang in stand gehouden, bijvoorbeeld na sepot, of ten onrechte aan het buitenland verstrekt. Wil van een rechtmatige aandachtsvestiging en controle van een burger of voertuig sprake zijn, moet aan bepaalde spelregels worden voldaan. Advocaat Van Stratum kan namens een cliënt bij de politie navraag doen of zijn cliënt in het kader van een aandachtsvestiging en/of signalering in beeld is. Tevens kan gevraagd worden om de specifieke reden van aandachtsvestiging en signalering en of deze verwijderd kan worden, zo nodig met tussenkomst van de rechter. Het voorkomt dat een burger extra wordt gecontroleerd en later zelfs onnodig moet gaan zitten. Iedere burger in Nederland en op vakantie in het buitenland heeft recht op correcte bejegening en respect voor zijn privéleven. Ook vermeende criminelen en hun directe omgeving hebben recht op een behoorlijke behandeling en privacybescherming.

Lees verder de column

Wie is de mol?

De hamvraag in de megazaak Linux van het Landelijk Parket tegen de hoofdverdachte, bijgestaan door advocaat Van Stratum, was wie de geheimzinnige opdrachtgever, beller en mailer was in een omvangrijke drugszaak. Deze persoon werd aangeduid als ‘De Mol’. Van Stratum betoogde namens zijn cliënt dat hij niet ‘De Mol’ in de zaak was. De officier van justitie en een telecomspecialist van politie meende echter van wel.

Op verzoek van de verdediging heeft een andere telecomdeskundige van het NFI contra-onderzoek gedaan. Daaruit volgende grotendeels ontlastende resultaten.

Het verwijt betrof de import van ongeveer 10.000 liter pre-precursor Safrool. Na bewerking is dat om te zetten in PMK. Dat verboden middel is de grondstof bij de productie van MDMA. Volgens de politie kan met 5000 liter PMK worden gemaakt. Vervolgens kan daarmee 6000 kilogram MDMA worden geproduceerd.

Het fundament van het bewijs vormde zoals gezegd een complexe telecomanalyse, waar verschillend over gedacht kon worden. De rechtbank volgde het pleidooi van de verdediging en sprak integraal vrij van de tenlastelegging. Eerder had de officier van justitie 18 maanden gevangenisstraf gevorderd.

Eerder was het verzoek om schorsing van de voorlopige hechtenis al door de rechtbank ingewilligd. De cliënt van Van Stratum hoeft dus niet terug naar de gevangenis.

Voor meer achtergrondinformatie, zie dit persbericht en de uitspraak.

Na schrikeis van 8 jaar slechts 3 jaar opgelegd in mega-heroïnezaak Anemoon

De rechtbank Den Haag heeft tien mannen veroordeeld, omdat ze heroïne maakten in een drugslab in Bergschenhoek. Overdag werden daar paprika’s gekweekt, ‘s avonds gebeurden er heel andere dingen. De rechtbank heeft de tien mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van negen jaar, zes jaar, vijf jaar, drie jaar, anderhalf jaar en één jaar.

Mr Van Stratum stond één van de vermeende leiders van de criminele organisatie bij. Tegen hem eiste de officier van justitie 8 jaar gevangenisstraf. De rechtbank volgde echter grotendeels het pleidooi van mr. Van Stratum en volstond met slechts 3 jaar. Diens rol was volgens de rechtbank veel kleiner dan het OM stelde. In de zaken van de 10 veroordeelden ging de officier van justitie alleen in de zaak tegen de cliënt van mr. Van Stratum in hoger beroep, aangezien de opgelegde straf naar de mening van het OM veel te laag zou zijn.

De mannen maakten volgens de rechtbank deel uit van een hechte criminele organisatie die zich bezig hield met het maken van heroïne. In het laboratorium in Bergschenhoek werd morfine met behulp van azijnzuuranhydride en natriumcarbonaat omgezet in heroïne.

Agenten rolde het laboratorium op toen ze daar in augustus 2017 binnenstapten. Toen was er niemand in de paprikakwekerij aanwezig. Er werden camera’s opgehangen en telefoongesprekken afgetapt. De rechtbank heeft ook een grondstoffenhandelaar veroordeeld. Hij leverde duizenden liters chemicaliën aan de drugsbende. Zelf zei de man dat het spul werd gebruikt voor de schoonmaak.

Voor het nieuwbericht klik op media

Vrijspraak na ernstig bbq-ongeluk

Mr. Van Stratum heeft met succes een verdachte bijgestaan die gedagvaard werd wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een moeder, haar peuter en nog een derde persoon. Op een verjaardagsfeest gooide de verdachte spiritus op een houtskool-barbecue. Daardoor ontstond een enorme steekvlam, waardoor onder meer een moeder en haar 3-jarig zoontje tweede- en derdegraads brandwonden opliepen. Zij moesten naar het brandwondencentrum, ondergingen verschillende operaties en moesten revalideren. Ze houden er waarschijnlijk blijvend letsel en zichtbare littekens aan over. De zaak werd breed uitgemeten in de media. De officier van justitie oordeelde dat de verdachte schuldig was en eiste een flinke taakstraf. Conform het pleidooi van mr. Van Stratum oordeelde de meervoudige kamer van de rechtbank echter anders. Het oordeel luidde dat niet kan worden achterhaald wat precies de omstandigheden waren. In welke staat verkeerde de BBQ? Smeulde de houtskool, waren de kooltjes al warm of nog koud? Evenmin is duidelijk geworden hoeveel spiritus is gebruikt en op welke wijze dat is gedaan. De rechtbank concludeerde dat weliswaar onverstandig is gehandeld, doch dat niet is vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is geweest van een aanmerkelijke mate van verwijtbaar, onvoorzichtig handelen. En dus luidt het vonnis: vrijspraak. De cliënt van mr. Van Stratum ging daarom vrijuit.

Klik voor meer informatie op:  “mediabericht“.

Rechtbank: raket op gebouw Panorama geen aanslag persvrijheid

De Amsterdamse rechtbank heeft veel lagere straffen opgelegd tegen de mannen die verantwoordelijk worden gehouden voor het beschieten van redactiegebouw van tijdschrift Panorama dan het OM had geëist . Richard Z., krijgt vier jaar cel, John P. moet drie jaar de gevangenis in, evenals Mike van den B, bijgestaan door mr. Van Stratum. De officier van justitie had het dubbele gevorderd.

De rechtbank noemt de aanslag in tegenstelling tot het OM vanwege het ontbreken van een duidelijk motief géén aanslag op de persvrijheid. Het pleidooi van Van Stratum werd daarbij gevolgd. Van een aanslag op de persvrijheid is geen sprake, aldus de rechtbank. Een duidelijk motief ontbreek, aldus de rechters. “Van een duidelijke beweegreden voor het schieten is niets gebleken. Dat de redactie van een bekend tijdschrift hier is gevestigd is geen strafverzwarende aangelegenheid.  Duidelijk is dat zij een signaal willen afgeven (..).

Het OM is in hoger beroep.

Voor de uitspraak klik hier.

Integriteit opsporing aanslag Panoramagebouw

In het onderzoek naar de geruchtmakende aanslag met een antitankgranaat op het gebouw van weekblad Panorama, staat mr. M. van Stratum één van de hoofdverdachten bij.

Van Stratum heeft op zitting om een diepgaand onderzoek naar de integriteit van de opsporing verzocht. Hij heeft daarbij gewezen op uiterst merkwaardige gebeurtenissen in het onderzoek naar de raketaanslag, waarbij de politie over een wel zeer goede informatiepositie beschikte zowel binnen als in de directe omgeving van een motorclub. Er zijn bovendien zwaarwegende aanwijzingen dat de politie (en TCI-leiding) niet waarheidsgetrouw en volledig verslag heeft gedaan van de aanleiding (start observatie en spoedtap) en verdere gang van zaken in het onderzoek.

Zo springt in het oog, dat er binnen 10 minuten na de beschikbare TCI-informatie op afroep een observatieteam (OT) beschikbaar was, terwijl dit normaal gesproken wel even duurt. Het OT bestond bovendien niet uit een compleet arrestatieteam, maar betrof slechts één auto met twee observanten, inclusief hoofdinspecteur.

“Een OT bestaat standaard uit vijf of zes auto’s, zelden zit daar een inspecteur bij, meestal lageren in rang. Volgens bronnen van Crimesite zou het zeer bijzonder zijn als er een hoofdinspecteur in een OT-auto zou zitten. Het was dus inderdaad een heel bijzonder observatieteam.”

Ook was er informatie uit een eerder telefoongesprek beschikbaar, terwijl de spoedtap pas een dag later was geplaatst. Liep er dan toch al een tap of is live meegeluisterd?

Van Stratum is door de rechtbank in de gelegenheid gesteld om schriftelijk vragen over de opsporing aan de officier van justitie te stellen. De rechtbank zal in een later stadium opnieuw beoordelen of het (aanvullend) horen van de TCI-leiding of observanten aan de orde is.

Als er namelijk een infiltrant of informant actief was, en de politie deze buiten beeld wil houden, dan heeft de politie het risico dat er een aanslag (of een liquidatie) plaats zou vinden kennelijk op de koop toegenomen, hetgeen in strijd is met het zgn. doorlaatverbod. Hoe dan ook een interessante kwestie die vervolgd wordt.

Klik hier om het hele artikel op Crimesite te lezen.

Geen TBS maar geringe gevangenisstraf voor doorsnijden hals dochtertje

De rechtbank Den Haag veroordeelde een 36-jarige Hagenaar tot een gevangenisstraf van vier jaar waarvan twee jaar voorwaardelijk, voor het met een stanleymes doorsnijden van de hals van zijn tweejarige dochtertje (poging doodslag). Volgens deskundigen was de Hagenaar verminderd toerekeningsvatbaar en de kans op herhaling niet dermate hoog of onmiddellijk aanwezig.

De officier van justitie eiste tegen de Hagenaar vijf jaar cel en TBS met dwangverpleging, mede omdat verdachte weinig motivatie zou tonen voor langdurige en intensieve behandeling. De rechtbank passeerde echter deze hoge strafeis en volstond met oplegging van een relatief geringe gevangenisstraf met bijzondere voorwaarden (waaronder een ambulante behandelverplichting).

Klik op mediabericht om meer te lezen: ‘mediabericht‘.

Slechts 2 jaar gevangenisstraf voor mega-import 1500 kilo cocaïne

Mr. Van Stratum heeft in de megazaak ‘Conway’ een Colombiaanse cliënt bijgestaan, die zich volgens de rechtbank Amsterdam samen met zijn mededaders schuldig heeft gemaakt aan betrokkenheid bij de invoer van 1500 kilo cocaïne in Nederland. Deze partij cocaïne werd vanuit Colombia in een container verscheept naar de haven van Antwerpen. De Colombiaan had volgens de rechtbank een controlerende rol bij de smokkel van dit megatransport.

De officier van justitie eiste 5 jaar gevangenisstraf, mede gelet op een zeer recent voornemen van justitie, om in de toekomst fors hogere straffen voor drugszaken te gaan eisen, vanwege internationale kritiek op ‘de milde bestraffing’ in Nederland. De rechtbank volgde op dit punt echter het betoog van de verdediging, dat niet van de strafoplegging bij soortgelijke zaken mag worden afgeweken en volstond slechts met een gevangenisstraf van 2 jaar.  De in beslag genomen €2950 werd aan de Colombiaan geretourneerd.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: vonnis.

Vrouw vrijgesproken van doden mede-flatbewoonster Zoetermeer

Het Haagse gerechtshof heeft op 7 oktober 2015 de door de rechtbank tot tien jaar celstraf veroordeelde vrouw voor de moord op de Zoetermeerse Yvonne Beer vrijgesproken. De verdachte ontving na afloop van de zaak schadevergoeding voor de ten onrechte ondergane vrijheidsbeneming van bijna drie jaar.

Anders dan de rechtbank achtte het Hof, met de verdediging, onder meer de schoenzoolsporen in het bloed in de woning van het slachtoffer, in zeggingskracht beperkt, nu dergelijke muilen niet onder verdachte zijn aangetroffen en evenmin kan worden uitgesloten dat een andere dader in het spel is geweest (9 andere flatbewoners beschikten immers over gelijkend – niet onderzocht – schoeisel).

Ook valt niet geheel uit te sluiten dat een onbekende de woning van het slachtoffer is binnengedrongen (bij gebreke van een gecertificeerd slot of anti-inbraakslip op de voordeur en/of een kopie van de sleutel in omloop).

DNA-onderzoek op de plaats-delict heeft bovendien aanwijzingen opgeleverd dat in elk geval één onbekend gebleven man contactsporen op (de badjas van) het slachtoffer heeft achtergelaten. Van verdachte zijn in de woning van het slachtoffer daarentegen geen DNA- (of andere) sporen aangetroffen.

Evenmin zijn er getuigenverklaringen die de verdachte rechtstreeks in verband met het misdrijf kunnen brengen. Nu op basis van het dossier ook niet kon worden vastgesteld dat het slachtoffer vóór 20.45 uur is overleden, zijn de, volgens het Hof in strijd met de waarheid, afgelegde verklaringen van verdachte over haar gedragingen die avond bewijsrechtelijk niet van belang. Daar komt bij dat het dossier geen aanwijzingen bevatte dat verdachte zich in die tijdspanne – gezien het bloedspoorpatroon in de hal – heeft omgekleed en ontdaan van (bebloed) kleding en schoeisel. Elke aanwijzing van een geplande levensberoving, evenals elk motief, ontbreekt. Het Hof acht het voorts onwaarschijnlijk dat een verdachte, zoals zich laat aanzien, een heftig impuls gedreven misdrijf begaat en in staat is om vervolgens in een kort tijdsbestek alle sporen van dat misdrijf weg te maken. Vrijspraak volgde in hoger beroep. Door het OM is geen cassatieberoep ingesteld.

Klik op ‘arrest’ om de hele uitspraak te lezen: arrest.

In hoger beroep één ton lagere betalingsverplichting en €113.000 ‘korting’ bij ontnemingsbedrag van ruim 4 ton (na verweten verduistering 6 ton)

In eerste aanleg is aan veroordeelde, voormalig bankmedewerker, de betalingsverplichting opgelegd van ruim € 413.000. Het OM vorderde aanvankelijk (terug)betaling van een ontnemingsbedrag van €625.000 wegens verduistering uit dienstbetrekking. Het Hof schatte het voordeel eveneens op ruim € 413.000, maar legde slechts de betalingsverplichting op van €300.000. Het Hof achtte op grond van de door de verdediging aangevoerde bijzondere omstandigheden termen aanwezig om een lagere betalingsverplichting op te leggen. In hoger beroep aldus een korting van €113.092,67 op het gevorderde ontnemingsbedrag, wegens schending van de redelijke termijn met twee jaar (korting €13.000), de beperkte verdiencapaciteit van de veroordeelde, de omstandigheid dat het genoten voordeel reeds is opgesoupeerd/uitgegeven, de verbroken relatie met de medeverdachte en het vooruitzicht op een dreigende financieel uitzichtloze toekomst, gezien de hoogte van het ontnemingsbedrag, terwijl veroordeelde een nieuwe maatschappelijke start heeft gemaakt.

Grotendeels vrijspraak verweten betrokkenheid drugslab

De rechtbank Noord Nederland heeft een chauffeur van vervoerde chemicaliën, verdedigd door mr. Van Stratum, grotendeels vrijgesproken bij de hem verweten actieve betrokkenheid bij een drugslaboratorium in Drenthe. Deze zaak trok veel media-aandacht.

Er kon echter niet bewezen worden dat de chauffeur voor de busrit aanwezig is geweest op het terrein waar zich het drugslab bevond. Uit het dossier bleek ook niet van enige betrokkenheid bij de productie van amfetamine. Hij was slechts de chauffeur van de vrachtwagen waarin die dag de afvalstoffen en voorwerpen behorende bij het ontmantelde drugslab waren ingeladen. Deze vervoerde voorwerpen waren restafval en dat was niet bestemd voor de productie van synthetische drugs elders. Verdachte heeft zich aldus ook niet schuldig gemaakt aan voorbereidingshandelingen voor een nieuw drugslab, zo voerde mr. Van Stratum aan.

De rechtbank was het eens met dat pleidooi.

(..) In het dossier zijn geen aanwijzingen voor een eventueel nieuw te vestigen drugslaboratorium elders. Ook kan niet worden aangetoond dat verdachte voornemens was om door de stoffen achterin de vrachtwagen te vervoeren een nieuw drugslab voor te bereiden dan wel te bevorderen (..),

zo overwoog de rechtbank.

Tijdens de uitspraak werd zijn cliënt direct op vrije voeten gesteld. Daarmee werd de strafeis van 18 maanden gevangenisstraf van de officier van justitie gepasseerd. Ook werd de eis van het OM tot herroeping van eerder opgelegde voorwaardelijke gevangenisstraffen (VI) grotendeels afgewezen. In plaats van de gevorderde 6 jaar VI werd door de rechtbank volstaan met slechts 6 maanden VI. Aangezien er hoger beroep is aangetekend, hoeft de cliënt van mr. Van Stratum niet meteen terug naar de gevangenis om alsnog die 6 maanden VI uit te zitten.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

Verdachten groot onderzoek wapens en drugs op vrije voeten

De rechtbank in Haarlem heeft vier verdachten in een groot Frans-Nederlands-onderzoek naar de handel in wapens, cocaïne en wiet op vrije voeten gesteld. Mr Van Stratum, advocaat van een van beide Algerijnse hoofdverdachten, wist met succes schorsing van de voorlopige hechtenis van zijn cliënt te bepleiten. Het Openbaar Ministerie verzette zich er fel tegen. De rechtbank volgde echter het pleidooi van de verdediging.

Volgens advocaat Michel van Stratum wilde de rechtbank niet aan een verlenging van de hechtenis, omdat er nog geen zicht is op een inhoudelijke behandeling. Ondanks de geschokte rechtsorde is toch het voorarrest geschorst. Er moet door de rechter-commissaris nog een tiental getuigen worden gehoord, mogelijk ook in Frankrijk.

In Frankrijk en Nederland liep er van het begin van 2018 het opsporingsonderzoek “Mina” naar de handel in Kalasjnikovs naar Nederland en partijen cocaïne en wiet naar onder meer Frankrijk. De politie stelde vast dat op regelmatige basis Fransen naar Nederland kwamen om hier drugs te kopen. De recherche kwam terecht in een garage in Haarlem waar twee Kalasjnikov (AK-47) geweren bleken te liggen. De recherche luisterde duizenden telefoongesprekken af. De mannen werden afgelopen zomer aangehouden.

Aan het onderzoek ging anonieme criminele informatie van de TCI uit eind 2017 vooraf, over onder meer bewapening in verband met liquidatiedreiging van een van de beide broers en een 39-jarige medeverdachte uit Almere. Volgens de informant lag een zakelijk conflict in de onderwereld daaraan ten grondslag. Ook werd volgens de informant gehandeld in vuurwapens en brachten klanten de wapens ook voor onderhoud.

Voor het bericht, klik op media

Vrijspraak ondanks DNA-match

De rechtbank sprak cliënt vrij van een woninginbraak, ondanks een DNA-match op een pet in de bosjes bij de woning. Dit (enkele) DNA-spoor vond de rechtbank, anders dan de officier van justitie, onvoldoende specifiek om daaruit de betrokkenheid van verdachte bij de woninginbraak af te leiden. Uit dit spoor blijkt immers niet dat verdachte ook in de woning is geweest. Vrijspraak volgde, conform pleidooi van de verdediging.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

OM niet-ontvankelijk in mega-heroïnezaak (54 kilo)

Het Openbaar Ministerie is door het Hof Den Bosch niet-ontvankelijk verklaard in de strafvervolging. Zeker vijf ordners (met ruim 2300 pagina’s) van het politiedossier zijn zoekgeraakt als gevolg waarvan een rechterlijke toetsing van de rechtmatigheid van onderzoekshandelingen in het buitenland onmogelijk was. Het Hof was van oordeel dat het zoekraken van deze stukken een ernstige inbreuk op beginselen van een behoorlijke procesorde opleverde, waardoor het recht op een eerlijk proces tekort werd gedaan. Eerder werd de verdachte door de rechtbank veroordeeld tot vijf jaar celstraf.

Klik op ‘arrest’ om de hele uitspraak te lezen: ‘arrest‘.

Vrijspraak Ibogaïne-zaak

De rechtbank heeft een 44-jarige man vrijgesproken van het in hulpeloze toestand brengen of achterlaten en/of het benadelen van de gezondheid van het overleden slachtoffer.

Verdachte, die de Duitse taal machtig was, hielp een natuurgenezeres uit Kockengen als vrijwilliger met de vertaling en verzorging van patiënten die bij haar in behandeling waren. Van een nauwe en bewuste samenwerking of behandelrelatie was echter geen sprake. Verdachte beschikte evenmin over enige vorm van deskundigheid ten aanzien van ibogaïne.

Op 18 maart 2011 is verdachte uit bezorgdheid bij de Zwitser, die behandeld werd voor een verslaving aan codeïne en alcohol, in het hotel gaan kijken. Alhoewel de Zwitser in orde leek, is hij later die nacht de A2 opgelopen en dodelijk aangereden door een vrachtwagen. Hoewel uit verschillende verklaringen van hotelpersoneel volgt dat de Zwitser die bewuste avond op verschillende momenten een verwarde indruk zou hebben gemaakt, kon door de rechtbank niet worden vastgesteld dat verdachte hem opzettelijk in hulpeloze toestand heeft gebracht of achtergelaten noch dat het overlijden door verdachte is veroorzaakt. Verdachte was niet op de hoogte dat de Zwitser die avond nog een dosis ibogaïne tot zich had genomen. Mede omdat ook onbekend was of de Zwitser ten tijde van het ongeluk nog steeds hallucineerde, kon de rechtbank geen causaal verband tussen het achterlaten van de man in hulpeloze toestand en zijn dood vaststellen. Vrijspraak volgde.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: vonnis.

Vrijspraak seksuele handelingen met onmachtige

Verdachte werd in eerste aanleg veroordeeld tot een gevangenisstraf van 40 maanden waarvan 10 voorwaardelijk voor de subsidiair tenlastegelegde verkrachting van een onmachtige.

In hoger beroep is de zaak door Advocatenkantoor Van Stratum overgenomen en werd de verdachte vrijgesproken. Het OM eiste wederom eenzelfde strafoplegging, maar dan voor het primair tenlastegelegde (verkrachting). Alhoewel het Hof Amsterdam van oordeel was dat op grond van de bewijsmiddelen in het dossier kon worden bewezen dat de tenlastegelegde seksuele handelingen tussen de verdachte en aangeefster hebben plaatsgevonden, kon op grond van de inhoud van het dossier echter niet worden vastgesteld, dat daarbij sprake is geweest van (bedreiging met) geweld of dwang noch dat aangeefster leed aan een psychische stoornis en daardoor t.a.v. de seksuele handelingen geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam was (en dat de verdachte dat wist).

In het dossier waren weliswaar aanwijzingen te vinden met betrekking tot de verstandelijke vermogens van aangeefster, bijvoorbeeld dat zij traag van begrip was, langzaam leerde en dat haar geestelijke vermogens aan de lage kant waren. Een tweetal geschriften die uiteenlopende mededelingen over haar IQ bevatten en de verklaringen van haar moeder, zusje en getuige X daarover waren volgens het Hof echter niet voldoende om objectief vast te stellen dat bij aangeefster destijds ondubbelzinnig sprake was van een zodanige gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. In het dossier bevond zich ook geen enkel actueel rapport van een deskundige waarop deze conclusie gebaseerd zou kunnen worden, zodat het Hof verdachte vrijsprak van het tenlastegelegde, met toekenning van schadevergoeding  voor de ten onrechte ondergane bijna 700 dagen voorarrest. Er is door het OM geen rechtsmiddel van cassatieberoep ingesteld ‘s Hofs arrest.

Vrijspraak bedreiging met vuurwapen en mishandeling van Haagse horeca-eigenaar

De rechtbank Den Haag sprak een verdachte vrij van het bedreigen met een vuurwapen (ter afpersing) en mishandelen van een Haagse horeca-eigenaar. De rechtbank was met de verdediging van oordeel dat de verklaringen van de aangever en diverse getuigen onvoldoende consistent, concreet en op punten (innerlijk) tegenstrijdig waren. Bij gebrek aan onafhankelijke getuigen bestond er teveel ruimte voor twijfel over wat er precies gebeurd was, zodat de verdachte door de rechtbank werd vrijgesproken, met toewijzing van het verzoek tot schadevergoeding voor de ten onrechte ondergane hechtenis. Het andersluidende standpunt van de officier van justitie werd gepasseerd.

Bijna halvering strafeis zaak cokelab boven crèche IJburg

De megazaak 26 Koeban is aangevangen op ontsleutelde Anom-data uit cryptotelefoons. Het leverde bewijs op tegen een zestal verdachten die gelinkt werden aan een cokelab, dat pal boven een crèche op IJburg in Amsterdam werd aangetroffen. Het tactisch onderzoek leverde daarnaast nog meer strafbare feiten op, waaronder opslagboxen met opgeslagen chemicaliën, kilo’s coke en uitvoer van een partij coke naar Polen. Advocaat Van Stratum stond de hoofdverdachte bij. Hij kreeg niet de eis van 7 jaar gevangenisstraf maar ruim de helft. Het pleidooi tot vrijspraak van zijn advocaat, inhoudende dat niet kon worden bewezen dat hij een actieve voorname betrokkenheid bij dat lab had, werd gevolgd. Evenals zijn betoog, dat hij geen zeer voorname rol speelde, maar de anderen enkel faciliteerde. Hij was eerder door de rechtbank uit voorlopige hechtenis geschorst en mocht na de uitspraak in vrijheid het vervolg afwachten.

Lees verder op het Parool

Lagere straf opgelegd in fataal relatiedrama rond Haagse cafébaas

De rechtbank heeft de strafeis van 10 jaar in een geruchtmakend relatiedrama gematigd. De vrouwelijke verdachte werd bijgestaan door advocaat David Rutten en Michel van Stratum. In de Haagse strafzaak, beordeeld door de rechtbank Rotterdam omdat een getuige bij Justitie in Den Haag werkt, werd de verdachte conform het pleidooi van de verdediging  vrijgesproken van voorbedachte raad en onvoorwaardelijk opzet.  Ook het stafmaatverweer werd ingewilligd. Volstaan werd met 8 jaar gevangenisstraf. Daarmee kon de verdachte goed leven.

 Voor link zie Crimesite

Vrijspraak uitvoer partij heroïne

Het hof Arnhem-Leeuwarden heeft alsnog een eerder veroordeelde transportondernemer vrijgesproken van het in vereniging uitvoeren van een partij heroïne naar Engeland. Eerder was hij tot 30 maanden gevangenisstraf veroordeeld. Zijn broer werd eerder in Engeland tot een nog langere gevangenisstraf veroordeeld. Mr Van Stratum wist het hof te overtuigen dat de bewijsconstructie van de rechtbank onder de maat was en het bewijs aanleiding gaf tot gerede twijfel. Daarmee passeerde het hof het andersluidende standpunt van de advocaat-generaal.

Voor meer info zie bericht Crimesite

Grootschalig onderzoek naar doodschieten ‘Ibo’

Het Team Grootschalig Onderzoek (TGO) van de Haagse recherche heeft een intensief tactisch onderzoek ingesteld naar hetgeen voor, op en na de plaats delict heeft plaatsgevonden. De zaak zorgde veel tumult en beroering in de Koerdische gemeenschap in Den Haag. Het advocatenteam bestaande uit Michel van Stratum en Esther Blok staan samen de verdachte in de strafzaak bij. Zowel politie als OM concludeerde vroegtijdig dat sprake zou zijn van een liquidatie. De verdediging wijst er echter op, dat nuance op zijn plaats is. Politie en OM dienen juist terughoudend te zijn met het trekken van subjectieve conclusie in zo’n gevoelige mediazaak, terwijl het politieonderzoek nog niet is afgerond en het onderzoek ter terechtzitting nog niet feitelijk is aangevangen.

Zie verder op Crimesite

Veel lagere straf invoer partij bijna 400 kilo cocaïne

De rechtbank Rotterdam heeft de strafeis van de officier van justitie in een grote drugszaak in de haven bijna gehalveerd. De officier van justitie vorderde oplegging van een gevangenisstraf van 48 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ondanks verzet van het OM willigde de rechtbank het verzoek in van de verdediging, de zaak op een speciale STMK zitting te behandelen. De nadruk ligt bij dat soort zittingen kort gezegd meer op het terugbrengen van de verdachte in de samenleving, dan op vergelding en strenge bestraffing. Bewezen is verklaard de invoer van een partij van 395 kilo cocaïne in de haven en twee andere misdrijven. Conform het pleidooi van advocaat Van Stratum werd ook diens strafmaatverweer ingewilligd en werd volstaan met slechts 36 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.  Van netto 42 maanden naar 24 maanden dus. Een effectieve verdediging dus qua strafmaat.

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Veel lagere straf ‘megazaak’ partij heroïne

Na voorlopige hechtenis op verdenking deelname aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij de handel van een grote partij heroïne is, na schorsing na ongeveer 6 maanden van het bevel voorlopige hechtenis, bij de uitspraak uiteindelijk niet veel overgebleven. Na een strafeis van 56 maanden is met 36 maanden door de rechtbank volstaan. Michel van Stratum, de advocaat van de Turkse verdachte die het OM aanvankelijk als vermeende leider van een criminele organisatie zag: ‘Van de stellingen van het om in deze megazaak bleef uiteindelijk niet veel over. Eerst zou het om de invoer vanuit Iran gaan van een grote partij heroïne, die zou zijn ontdekt en in bakstenen zouden zijn verborgen. Daar moest de politie later schoorvoetend op terug komen, enkel resten en gebroken bakstenen en veel subjectieve vermoedens. Vervolgens werd een grote groep verdachten aangehouden die allen deel zouden uitmaken van een internationale criminele organisaties. De meeste zaken tegen medeverdachten zijn echter wegens gebrek aan bewijs geseponeerd. De telastegelegde misdaadorganisatie werd op het laatste moment van de dagvaarding af gehaald. Een organisatie van enkel 2 overgebleven gedagvaarde hoofdverdachten is lastig voor te stellen. Uiteindelijk werd de strafeis van 56 maanden aanzienlijk gereduceerd tot 36 maanden’. Ook het verzoek van de advocaat de zaak in eventueel hoger beroep buiten af te wachten werd door de rechtbank ingewilligd.

Zie verder op Crimesite

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Toevallige controle of gerichte opsporing na aantreffen 1,3 ton cocaïne?

Het Harc-team heeft 1,3 ton cocaïne aangetroffen en in beslag genomen in een vrachtwagen, die een loods was binnengereden. De vrachtwagen was achtervolgd na een hit in een kentekenregistratiesysteem bij de snelweg, aldus de politie. De chauffeur, bijgestaan door advocaat Van Stratum, en een andere verdachte werden daarbij aangehouden. Volgens de politie lag een controle aan deze actie ten grondslag. De vraag is echter of dat juist is. Van Stratum ziet in het dossier aanwijzingen voor het tegendeel en vermoedt een langer lopende gerichte opsporing, die niet juist in het dossier is verantwoord. Indien dit later aannemelijk kan worden, kan het fundament onder de zaak wegvallen. Dat raakt de ontvankelijkheid van het OM. Dit dient diepgaand te worden uitgezocht.

Zie verder op Crimesite

'Verdachte dubbele moord McDonald's Zwolle op dodenlijst'

De verdachte van de dubbele moord in de McDonald’s in Zwolle in maart dit jaar staat op een dodenlijst. Dat zei zijn advocaat Michel van Stratum vandaag in de rechtbank op een pro forma zitting. Zijn cliënt krijgt daarom extra beveiliging.  Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de verdachte op 30 maart met voorbedachten rade twee broers heeft doodgeschoten in het drukbezochte fastfoodrestaurant. De man meldde zich op de avond van 30 maart op het politiebureau in Deventer als de schutter. Hij stelt dat hij maandenlang door de broers en een zoon werd afgeperst en bedreigd. Van Stratum betwist dat sprake is van voorbedachte raad en wil nader onderzoek laten instellen naar het incident dat aan het schietincident ten grondslag lag. De inhoudelijke behandeling zal pas medio volgend jaar plaatsvinden.

Zie verder op Crimesite

Lees verder op de Gelderlander

Arnhemse verdachten in grote drugs- en witwaszaak op vrije voeten

De rechtbank Gelderland heeft het verzoek van advocaat Van Stratum en van de advocaat van diens medeverdachte tot schorsing van de voorlopige hechtenis op een pro forma zitting ingewilligd. Dit zeer tegen de zin van de officier van justitie, die zich op de zitting fel verzette tegen schorsing. Het recidiverisico zou veel te groot zijn en een enkelband kan dat gevaar niet beperken, aldus de officier van justitie. De verdediging wees echter op vele andere zaken waar ook met succes vroegtijdig in megazaken was geschorst en op zwaarwegende persoonlijke omstandigheden de zaak in vrijheid af te wachten. Daar was de rechtbank het mee eens en passeerde het standpunt van het OM. De beide verdachten mogen nu tot de einduitspraak medio 2023 of nog later buiten de inrichting de zaak in vrijheid (met een enkelbandje) afwachten. Voorlopige hechtenis is geen voorschot op een later eventueel op te leggen lange gevangenisstraf.

Lees meer op De Gelderlander

Zie verder op Crimesite

VEEL LAGERE STRAF IN PANORAMAZAAK

Het hof Amsterdam heeft de verdediging gevold in haar pleidooi in de zgn. Panoramazaak. In die geruchtmakende mediazaak stond de vraag centraal, of het afschieten van een anti-tankraket op een bedrijfsgebouw, waar ook de redactie van Panorama gevestigd is, een aanslag op dat blad en de persvrijheid zou zijn. Advocaat van Stratum, die een van de drie verdachten bij stond, bepleitte van niet. Eerder waren Van Stratum en de andere 2 raadslieden ook al gevolgd in dat standpunt door de rechtbank Amsterdam. De rechtbank legde daarbij een veel lagere straf op dan was gevorderd door het OM en volstond met slechts 3 jaar. Het OM was het daar niet mee eens en ging in beroep. In hoger beroep werd 75 maanden gevangenisstraf gevorderd door het OM. Ook in hoger beroep volgde het hof de verdediging en legde een nog lagere straf op: 2 jaar en 9 maanden.

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Relatief lage gevangenisstraf grootschalige invoer van partij cocaïne van ongeveer 4.000 kg

De rechtbank Rotterdam heeft in de megazaak 26 Sartell gevangenisstraffen tot 15 jaar opgelegd. De cliënt van advocaat van Stratum kreeg echter de laagste straf van alle veroordeelden in de drugszaak. Volgens de rechtbank was sprake van een voorname faciliterende betrokkenheid en zou bovendien sprake zijn van een investering in deze partij. Tegen de cliënt van mr. Van Stratum was door het OM een gevangenisstraf van 5 jaar gevorderd. De rechtbank volgde echter het voorgedragen strafmaatverweer. Er werd volstaan met 3 jaar gevangenisstraf. Het debat over het bewijs, ook over de waarde van pgp-chats, zal in de nabije toekomst worden voortzet in hoger beroep bij het gerechtshof.

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Alsnog vrijspraak witwassen meer dan 4 miljoen Euro

Het hof Den Haag heeft alsnog een verdachte voor de verdenking van witwassen van ruim 4 miljoen Euro en het voorhanden hebben van vuurwapen in een zgn. spookwoning in Rotterdam integraal vrijgesproken. De verdachte werd tevens vervroegd in vrijheid gesteld uit voorlopige hechtenis. Het hof volgde daarbij het pleidooi tot vrijspraak van advocaat Van Stratum en passeerde de eis tot gevangenisstraf van 3 jaar van het OM. Eerder had de rechtbank nog 3 jaar gevangenisstraf opgelegd en vrijgesproken van het voorhanden hebben van vuurwapens. Het debat ter zitting van het hof ging met name over de vraag naar de forensische bewijswaarde van lichaamsmateriaal op tassen en touw. Het enkele feit dat lichaamsmateriaal op verplaatsbare voorwerpen is aangetroffen, zonder verdachte op de plaats delict van de woning, zegt niets of te weinig over de vraag, hoe en wanneer dat lichaamsmateriaal is achtergelaten en dus niets over wetenschap en beschikkingsmacht over het geldbedrag, zo betoogde Van Stratum met vrucht bij het hof. Het hof was het met dat pleidooi eens en was kritischer over de waarde van het bewijs dan de rechtbank.

Lees verder op Crimesite

Haagse tramschreeuwer gaat vrijuit

Een verwarde Haagse cliënt van mr. Van Stratum legde het gehele tramverkeer in Den Haag plat door op het perron te schreeuwen dat hij een vuurwapen bij zich had. Vervolgens werd hij ten overstaan van veel publiek met getrokken vuurwapens door de politie aangehouden. De man bleek echter geen vuurwapen bij zich te dragen doch werd wel aangehouden. Vanwege gebrek aan bewijs werd hij later vrijgelaten en zijn zaak werd door de officier van justitie geseponeerd.

Klik op ‘mediabericht’ voor meer informatie: ‘mediabericht’.

Ontoelaatbare Undercover 2

In de megazaak Lugo staat een langdurige vergaande undercoveractie centraal. In de zaak staan Michel van Stratum en Esther Blok de manlijke hoofdverdachte bij. Hij en zijn jonge gezin waren doelwit van de undercoveractie, die nog verder ging dan in de bekende serie. De zaak kende alleen meer verliezers, met de trieste dood van de infiltrant A-4265 tot gevolg, die zichzelf van het leven beroofde. De zaak resulteerde een kritisch rapport va een onderzoekscommissie met vergaande conclusies over de werkwijze van politie. Daarmee past het binnen een reeks andere onderzoeken naar misstanden bij de Landelijke Eenheid, de politie-eenheid waar ook de undercoveroperaties onder vallen. Het mogelijke bewijs dat A-4265 heeft verzameld, kan intussen de prullenbak in. Het Openbaar Ministerie zegt “niet te kunnen instaan voor de integriteit van de bevindingen” omdat de handtekening van de infiltrant niet onder de processen-verbaal zou staan. Daarom telt de hele undercoveractie niet mee in de zaak tegen de verdachte en blijven details rond de operatie in nevelen gehuld. “Het omstreden traject wordt echter opzettelijk buiten het dossier gehouden, omdat de inhoud het daglicht niet kan verdragen”, stelt de verdediging. De voorlopige hechtenis van de verdachte werd geschorst en thans is discussie omtrent het rapport van dit WOD-traject, dat zoals gezegd het OM buiten de stukken wil houden, kennelijk omdat de uitkomsten haar niet uitkomen. “Het was een veel te vergaand middel, er was onvoldoende toezicht, slechte aansturing, geen adequate verslaglegging, er waren onrechtmatige privacy-inbreuken en als klap op de vuurpijl: de trieste dood van een ervaren opsporingsfunctionaris.”, aldus de verdediging.

 Zie verder op NOS

Undercover 2

In megazaak Lugo heeft de politie vergaand geïnfiltreerd in het jonge gezin van een verdachte van corruptie en cokesmokkel in de haven van Vlissingen. Van Stratum staat hem als opvolgend advocaat bij. De undercoveractie vond plaats in een vergaand project Werken onder Dekmantel (WOD). Inzet was zicht krijgen op corruptie. De undercover wist op slinkse manier het leven van de verdachte binnen te dringen. Hij slaagde echter niet in de opzet van de politie. Van corruptie is niets gebleken. De opsporingsresultaten waren echter niet bruikbaar voor het bewijs. Wel bleek dat de integriteit van de opsporing onder de maat was. Er was geen controle op de inzet en processen verbaal werden niet door de infiltrant ondertekend. Als klap op de vuurpijl pleegde de infiltrant zelfmoord. De chef van de infiltrant werd vervolgens op non-actief gezet en een onderzoekscommissie moest in kaart brengen hoe het zo ver kon komen. In de strafzaak wist Van Stratum schorsing van het bevel voorlopige hechtenis te verkrijgen, ondanks fel verzet van beide officieren van justitie. De verdachte mocht vervolgens zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Van Stratum vecht de ontvankelijkheid aan van dit dubieuse undercovertraject. De rechtbank buigt zich later over de zaak.

Zie verder in Brabants Dagblad
Artikel 1
Artikel 2

Schorsing voorarrest megadrugszaak Eemst

De rechtbank Den Haag heeft In het onderzoek Eemst op de tweede pro forma zitting na ongeveer 6 maanden alle gedetineerde verdachten voorlopig naar huis gestuurd. Er geldt voor elk van de verdachten dat de verdenking ziet op deelname over een periode over een periode van jaren aan een criminele organisatie. Volgens het OM zou het gaan om een goed internationaal netwerk van drugssmokkel. De officier van justitie wees de rechtbank onder meer erop dat de meeste verdachten relevante documentatie en een reputatie hadden en dat de feiten zeer lucratief waren, met miljoenenomzetten. Voorzetting van strafbare feiten viel te verwachten, aldus de officier van justitie.  De rechtbank volgde echter het pleidooi van Van Stratum en de andere raadslieden. Er werd door de verdediging verwezen naar vele soortgelijke uitspraken in drugszaken, waar ook vroegtijdig werd geschorst. De belangenafweging door de rechtbank vond plaats ten voordele van de verdachten. Er werd geen enkelband als bijzondere voorwaarde opgelegd. De inhoudelijke behandeling zal pas een jaar later plaatsvinden.

Lees meer op Crimesite

Vrijspraak deelname criminele organisatie

De rechtbank Rotterdam heeft in de megazaak Beerenberg een extern boekhouder integraal vrijgesproken van de gehele telastelegging. Het verwijt was deelname aan een criminele organisatie en het niet melden bij de FIU van ongebruikelijke transacties. De rechtbank volgde daarbij het pleidooi van mr. Van Stratum en passeerde het requisitoir van de officier van justitie tot bewezenverklaring van beide feiten. De beide medeverdachten werden wel veroordeeld tot gevangenisstraf.

Voor de uitspraak ga naar Rechtspraak

Relatief lichte straf veroorzaken ernstig verkeersongeval slachtoffer Barbie

De rechtbank Den Haag heeft een veel lagere straf opgelegd dan door het OM gevorderd in een ernstige verkeerszaak. Daarbij veroorzaakte de bestuurder na roekeloos verkeersgedrag onder invloed zwaar lichamelijk letsel bij het slachtoffer. Het slachtoffer was de inzittende en tv-persoonlijkheid Barbie, die zwanger was. Dat wist de bestuurder echter niet. Er was veel media-aandacht voor de zaak. De rechtbank was het eens met de verdediging dat er onherstelbare vormfouten in het onderzoek waren begaan, doch verbond daar geen sanctie aan. Wel passeerde de rechtbank de schrikeis van de officier van justitie van 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 maanden voorwaardelijk, en ontzegging van de rijbevoegdheid voor 4 jaar. De rechtbank volgde grotendeels de door van Stratum bepleite strafverlichtende factoren en volstond met een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk, alsmede slechts een deels voorwaardelijke rijontzegging van de rijbevoegdheid (4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk).

Zie verder uitspraak op Rechtspraak

OM: 25 Nederlandse criminele organisaties gebruikten Anom-telefoons

Volgens de FBI waren er in Nederland 530 telefoons van de encryptiedienst Anom actief. De Amerikanen constateerden dat er in Nederland personen van 25 criminele organisaties berichten over misdrijven naar elkaar stuurden. Dat blijkt uit een brief van het landelijk parket aan de verdediging in een zaak over een cocaïnewasserij in Amsterdam-IJburg, die advocaat Van Stratum van het Landelijk Parket ontving in een zaak van zijn cliënt in deze megazaak. Van Stratum heeft het landelijk parket in een kritische brief opheldering gevraagd en wil meer weten over de gang van zaken tussen Nederland en de Verenigde Staten. In de eerste plaats over de samenwerking met de FBI en de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). Hij heeft gevraagd of het Openbaar Ministerie alle correspondentie met de VS aan het dossier wil toevoegen en ook het dossier over de opsporingsmethoden uit het onderzoek naar Anom. Een andere kwestie is in hoeverre er partijen wapens of drugs zijn doorgelaten door de inzet van de burgerinfiltrant. En verder of Amerikaanse agenten of infiltranten in Nederland opsporingshandelingen hebben verricht. Van Stratum: ‘Was Nederland inderdaad volgend en helemaal niet actief betrokken? In de EncroChat-zaak is later gebleken dat de rol van Nederland wat groter was dan eerder gemeld.’ Van Stratum stelt dat de rechtbank moet kunnen controleren of het onderzoek naar Anom volgens de Nederlandse wet juist is verlopen. Als dat niet zo is mag het bewijs namelijk niet worden gebruikt. Pikant is dat de FBI zelf beschrijft hoe er een criminele burgerinfiltrant is ingezet om de telefoons te verspreiden, die ook verdachten heeft aangezet om telefoons te kopen. Beide methodes zijn in Nederland niet of alleen onder strenge voorwaarden toegestaan. Verder zijn niet alle technische middelen die in de VS wel mogen in Nederland toegestaan. Tot nu toe is de inzet van bewijs uit de Anom-telefoons nog maar van enkele zaken bekend. De verwachting is dat dit aantal snel zal stijgen zoals dat ook is gebeurd met de EncroChat-telefoons.

Lees meer op Crimesite

Trend: verdachten grote drugszaken steeds sneller op vrije voeten

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de voorlopige hechtenis van een aantal verdachten geschorst in de megazaak Bruno. Dit betreft een grote cocaïnezaak in de haven van Vlissingen. Advocaat Van Stratum staat één van hen bij. De rechtbank vindt dat de einduitspraak te lang op zich zal laten wachten. Naar verwachting wordt dat op zijn vroegst halverwege 2022. Justitie heeft eerder geschetst dat er in Vlissingen drie grote netwerken bezig waren met binnenbrengen van cocaïne. Het gehele project naar die zaken heet “Portunus”. Het onderzoek Bruno is een van die drie criminele organisaties die justitie ziet. Rechtbanken stellen de laatste tijd vaak omdat de zaken te lang slepen verdachten in grote cokezaken op vrije voeten voorafgaand aan de einduitspraak. Er is geen zicht op een eindvonnis binnen aanvaardbare termijn. Ook in andere grote zaken elders in het land zette de rechters verdachten relatief snel op vrije voeten. Zoals in de grote Rotterdamse cocaïnezaak “Flamenco”. In maart liet de rechtbank in Den Haag medeverdachten van Hagenaar Piet S. vrij die terechtstaan in het zeer grote onderzoek “Taxus”. Begin april kwamen verdachten op vrije voeten in de cocaïnezaak “Limoen” in Den Haag. Half april stuurde de Amsterdamse rechtbank behalve de Colombiaanse hoofdverdachte iedereen in de zaak van een grote cocaïnewasserij naar huis (onderzoek “Rockdale”). En begin mei kwamen de drie hoofdverdachten in de “Sesamstraat”-zaak (onderzoek “Eufaula”) voorlopig vrij. Ook in al die zaken staat advocaat Van Stratum een van de verdachten bij. Achter het zeer lang voortslepen van strafprocessen over drugs ligt een aantal verschillende factoren. Ten eerste heeft de corona-crisis het functioneren van een snelle rechtspleging bemoeilijkt. Anderzijds hebben de successen van de politie in het ontcijferen van communicatie tussen verdachten (zoals van Ennetcom, EncroChat en Sky) een vloed aan voltooide onderzoeken opgeleverd die het strafrechtsysteem moet zien te verwerken.

Lees verder op Crimesite

Hoofdverdachte cocaïnezaak “Sesamstraat” op vrije voeten

De rechtbank in Zwolle heeft een van de drie hoofdverdachten in een groot cocaïneproces op vrije voeten gesteld. Advocaat Van Stratum overtuigde ter zitting de noodzaak van een schorsing van zijn cliënt, omdat de datum van een einduitspraak nog lang niet in zicht was en de zwaarwegende persoonlijke omstandigheden een schorsing rechtvaardigde. De officier van justitie verzette zich daar fel tegen. In het uiterste geval zou de reclassering alsnog moeten rapporteren over een enkelband, aldus de officier van justitie. De rechtbank passeerde echter ook die voorwaarde en volgde Van Stratum, die daar geen noodzaak voor aanwezig vond.  In het onderzoek van het landelijk parket zijn eerder een twintigtal mensen aangehouden. Eind 2019 werd een zevental verdachten opgepakt op verdenking van grootschalige handel in cocaïne en xtc. Ze zouden cocaïne hebben geïmporteerd in Nederland, via Europese havens, en grote bedragen hebben witgewassen. De politie sprak van het ‘Sesamstraat-kartel’ omdat de verdachten elkaar in hun onderlinge communicatie met namen uit Sesamstraat aanspraken.

Lees meer op Crimesite

Verdachten grootste cocaïnewasserij vroegtijdig naar huis

De rechtbank Amsterdam heeft in de megazaak 26 Rockdale vijf hoofdverdachten vroegtijdig heengezonden. Advocaat Van Stratum stond een van hen bij. Deze verdachten konden na schorsing van de voorlopige hechteis in vrijheid de berechting afwachten,  zonder enkelband. De rechtbank woog mee dat de inhoudelijke behandeling en een eindvonnis niet binnen aanvaardbare termijn was te verwachten. Het OM had onoverkomelijk bezwaar tegen de schorsing. De vijf verdachten werden opgepakt in het onderzoek naar de grootste cocaïnewasserij die ooit in Nederland is gevonden. Op een voormalige manege in Nijeveen was een wasserij waar 150 tot 200 kilo cocaïne per dag kon worden geproduceerd. Er lagen ook tienduizenden liters chemicaliën en zo’n 100 kilo cocaïnepasta. Het Openbaar Ministerie denkt dat er een grote criminele organisatie schuilgaat achter de cocaïnewasserijen. In het bewijs spelen door de politie gekraakte chats van EncroChat een grote rol. De advocaten van de verdachten hebben over de hack door de politie van EncroChat en over de inhoudelijke interpretatie onderzoekswensen ingediend. De rechtbank zal daarover later beslissingen nemen. Advocaat Michel van Stratum: ‘Er komt steeds meer informatie uit het buitenland waaruit we kunnen opmaken dat het relaas van het Openbaar Ministerie over de hack niet geheel juist en onvolledig is. De vragen over rechtmatigheid en integriteit van de opsporing zijn nog niet beantwoord. Mijn indruk is dat deze rechtbank dit punt ook tot de bodem wil  uitzoeken.

Lees meer op Crimesite

Verdachten mega-cokezaak Flamenco op vrije voeten

De rechtbank in Rotterdam wil de voorlopige hechtenis van de meeste verdachten in de zeer grote cocaïnezaak “Flamenco” schorsen tot aan de inhoudelijke behandeling. De reden is dat de rechtbank vindt dat het te lang duurt voordat die inhoudelijke behandeling kan beginnen en er een eindvonnis is. Naar verwachting is dat niet voor maart 2022. Zij worden verdacht van smokkel van in ieder geval 4.000 kilo cocaïne. Advocaat Van Stratum staat een van deze verdachten bij en krijgt naar het zich laat aanzien de rechtbank mee bij zijn verzoek om schorsing va de voorlopige hechtenis van zijn cliënt. Van de elf verdachten wil de rechtbank er mogelijk zeven in vrijheid stellen. Van vijf van hen wil ze eerst nog wel een positief rapport van de Reclassering afwachten. Twee verdachten worden zonder voorwaarden geschorst. Van vier verdachten is het verzoek in vrijheid te komen afgewezen.

Lees verder op Crimesite
Voor de uitspraak klik op ‘Rechtspraak’

Terug naar de sauna

Na het kraken van chatsystemen zoals Encro-Chat en Sky is er een nieuw belangrijk bewijsmiddel aan strafzaken toegevoegd. De via pgp verstuurde en ontvangen chats welke de politie heeft onderschept kunnen een veroordeling tot gevolg hebben. Zonder die hacks zou niet eens een identificering van de gebruikers en aanhouding aan de orde zijn. Een slimme advocaat in strafzaken kan daarbij het verschil maken tussen veroordeling en een lange gevangenisstraf, of vrijspraak. Onderzoeksjournalisten van het Algemeen Dagblad doken in de wereld achter de hacks en publiceerden een artikel, dat in veel landen werd overgenomen. Zij spraken met een aantal deskundigen op het gebied van het onderscheppen van telecommunicatie en kwamen zo ook uit bij strafadvocaat Van Stratum. Hij voorspelt dat het altijd een kat en muis spel zal blijven tussen politie en de georganiseerde criminaliteit en veronderstelt het einde van overleg via te onderscheppen versleutelde telecommunicatie. Terug naar de sauna.

 Lees verder in Algemeen Dagblad

Bekennen is politie verwennen

De bekentenis door een verdachte wordt ook wel ‘de koningin van het bewijs’ genoemd. Recentelijk is echter gebleken, dat rechters in strafzaken bekennende verdachte niet altijd milder beoordelen dan ontkenners of volledig zwijgende verdachten. In de Haagse megazaak 26Limoen staat mr. Van Stratum een van de drie verdachten bij die zich op zijn zwijgrecht beriep. De verdenking was betrokkenheid bij de import van ongeveer 345 kilo cocaïne in de haven van Rotterdam en handel en voorbereidingshandelingen bij MDMA en cocaïne. Een van de drie verdachten bekende al snel en werkte mee aan het politieonderzoek. Op de eerste pro forma zitting had de officier van justitie geen bezwaar tegen schorsing van de bekenner en onoverkomelijk bezwaar tegen schorsing van de beide ontkenners. De rechtbank volgde echter het pleidooi van mr. Van Stratum en schorste desondanks ook zijn zwijgende cliënt en de derde medeverdachte. De rechtbank oordeelde dat er in alle drie gevallen bewijs ligt en dat er ook geldige redenen zijn om de drie langer vast te houden, zoals herhalingsgevaar en een geschokte rechtsorde. De rechtbank weegt dat alles af tegen de persoonlijke omstandigheden van de verdachte als het gaat om verzoeken om de voorlopige hechtenis te schorsen. In dit geval schorste de rechtbank de hechtenis van alle drie de verdachten. De officier van justitie heeft zich niet verzet tegen de schorsing van de voorlopige hechtenis van de medeverdachte, onder andere omdat hij een bekennende verklaring heeft afgelegd. De rechtbank is van oordeel dat de persoonlijke omstandigheden van de medeverdachte niet zwaarder wegen dan de door de (andere) verdachte(n) aangevoerde persoonlijke omstandigheden. Onder die omstandigheden zou het afwijzen van het schorsingsverzoek neerkomen op het gebruik van de schorsing als een drukmiddel om een verklaring af te leggen.

Lees verder op Crimesite

Schorsing vermeend ‘sleutelfiguur’ misdaadorganisatie inzake mega Taxus

Ondanks fel verzet van het OM heeft de rechtbank Den Haag de door mr Van Stratum bijgestane Binali B. uit voorlopige hechtenis geschorst. De ovj zag hem als ‘sleutelfiguur’, chauffeur en bodyguard in de criminele organisatie van, zoals de politie het noemt, Haagse Godfather Piet S. De verdediging herkent zich niet in die zware aantijging van het OM. Van Stratum wist met succes op een pro forma zitting te bepleiten dat zijn client de komende jaren zijn zaak in vrijheid mag afwachten.

Lees verder in Algemeen Dagblad

Draconische straffen en rechtsongelijkheid drugszaken Brabant

In een strafzaak bij de rechtbank in Breda heeft mr. Van Stratum openlijk de aandacht gevestigd op de draconische straffen die gevorderd en opgelegd worden bij rechtbanken in Brabant. Dit in vergelijking met de veel lagere straffen die doorgaans worden opgelegd in het Westen. Iedere burger en verdachte is echter volgens de wet gelijk en dient op dezelfde wijze berecht te worden. Het zou dan niet uit mogen maken, of een verdachte in Breda of Rotterdam of Amsterdam terecht staat. De praktijk is echter anders en is niet zoals het hoort. Aan de hand van een waslijst concrete voorbeelden wees Van Stratum de rechtbank op de grote rechtsongelijkheid en bepleite vrijspraak dan wel een veel lagere straf. Zijn cliënt werd net voor grensovergang Hazeldonk gepakt met twee bigshoppers vol cocaïne op de achterbank. In totaal zo’n 34 kilo. Goed voor een straatwaarde van een kleine miljoen. De officier van justitie volgde klakkeloos de strenge richtlijnen. Rechtbanken in het Westen passeren vaak in het voordeel van verdachten die richtlijnen en wijken af van de schrikeisen van het OM. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak.

Lees verder op BN DeStem

Milde straf dodelijk verkeersongeval

In Tilburg is een bejaarde vrouw voorzien van een rollator in een woonwijk door een jonge beginnend bestuurder doodgereden. De automobilist accelereert, rijdt door en meld zich pas later bij de politie. Gebruik van lachgas en telefoongebruik zou in het spel zijn. De zaak trok veel media-aandacht. De gemoederen lopen in de overvolle zaak met nabestaanden ook hoog op. De officier van justitie verzoekt ter zitting voor roekeloos verkeersgedrag in een schrikeis zeven maanden cel en een rijverbod voor twee jaar op te leggen. De nabestaanden vorderen tevens torenhoge schadevergoeding wegens geleden shockschade. Advocaat Van Stratum betwist namens zijn cliënt onder meer de verweten roekeloosheid. Hij bepleit tevens een veel lagere straf en afwijzing van de verzochte schadevergoeding. De rechtbank volgt hem grotendeels. Er volgt vrijspraak van de zwaarste schuldvorm van roekeloosheid. Lachgasgebruik kon evenmin worden bewezenverklaard. De rechtbank volstaat in de strafoplegging door de strafeis met meer dan de helft te minderen. Zij legt op drie maanden celstraf en een jaar rijontzegging.  De gevorderde shockschade wordt niet toegewezen.

Voor de uitspraak klik op ‘Rechtspraak’
Lees verder in BD Tilburg

‘’Wraking in belangrijke EncroChat-zaak’

De gehackte Encro-chat berichten vormen in vele megazaken de schakel aan het identificeren van gebruikers. De chats  vormen in feite de ‘koningin van het bewijs’, aangezien ander direct bewijs vaak ontbreekt. Als advocaat in strafzaken is het de taak van de verdediging om zowel de rechtmatigheid van verkrijging als de bewijswaarde van de berichten effectief aan te vechten. In de eerste EncroChat-megazaak 26 Flamenco staat mr. Van Stratum één van de verdachten bij. Zijn cliënt wordt verdacht gebruiker van EncroChat te zijn en een belangrijke rol te hebben gehad in de haven van Rotterdam. De rechtbank oordeelde echter al op voorhand na een regiezitting dat de EncroChat-berichten in alle zaken rechtmatig zijn verkregen. De verdediging had echter nog niet eens de rechtmatigheid kunnen onderzoeken, terwijl er bovendien slechts een summier dossier beschikbaar was. Dat lijkt op vooringenomenheid bij de rechtbank en geeft de verdachte geen kans op een eerlijk proces. Mr. Van Stratum wraakte om die reden in het belang van de verdediging de rechtbank en verzocht een ander college op de zaak te zetten.

Het wrakingsverzoek van de rechtbank in de Rotterdamse mega-zaak “Flamenco” is na 2 weken beraad door de wrakingskamer echter afgewezen. De wrakingskamer was het wel met Van Stratum eens dat de zinsnede: ‘uit het bovenstaande volgt dat de EncroChat-informatie in de zaak Flamenco rechtmatig is verkregen’ in de bestreden beslissing kon worden opgevat als expliciet eindoordeel over de rechtmatigheid. Maar deze bevinding moest in de context moet worden bezien. Er komen nog meerdere regiezittingen, en van een eindoordeel is echter geen sprake, aldus de wrakingskamer. De wrakingskamer deelt wel een – ongebruikelijk – standje uit aan de drie rechters. De gewraakte passage wordt ‘bepaald ongelukkig geformuleerd’ genoemd. Zo liet de wrakingskamer het gewraakte college en hun directe collega’s met deze onevenwichtige uitlating wegkomen. De strijd over de rechtmatigheid van Encro-chats is daarmee zeker nog niet gestreden in deze zaak.

Lees verder op Crimesite

Voor de uitspraak klik op ‘Rechtspraak’

Criminele burgerinfiltranten worden onder de ogen van de politie miljonair

Er verschijnen resultaten van een onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid naar wantoestanden bij de Dienst Landelijke Informatieorganisatie (DLIO) van de landelijke eenheid van de politie. Maandag werd bekend dat de politie mogelijk sporen uitwiste in het onderzoek naar een vermoorde informant van de inlichtingendienst van de politie. Met name de criminele inlichtingen eenheid van de politie (TCI) ligt zwaar onder vuur. Eén van de oorzaken van de problemen is ruzie over de omgang met criminele informanten. Collega’s hebben onderling wantrouwen over de vraag of daarmee op juiste en wettelijke manier wordt gewerkt. De vraag komt op of er voldoende toezicht is op de geheime activiteiten van het TCI. Eenzelfde kwestie speelde in de jaren negentig in de zogeheten IRT-affaire. Die leidde tot het instellen van de parlementaire enquêtecommissie van Maarten van Traa. De huidige strafadvocaat Michel van Stratum deed in de nasleep van de IRT-affaire in de functie van toezichthouder op de politie onderzoek naar de werkwijze van de criminele inlichtingen dienst van de politie. Van Stratum is niet verbaasd over de nieuwe crisis en maakt zich er grote zorgen over. Van Stratum:
Criminele burgerinfiltranten worden onder de ogen van de politie onder gezag van het OM miljonair. Mijn conclusie was toen met de Commissie Van Traa  dat de TCI niet effectief werkte en dat het toezicht onder de maat was. Helaas zijn die adviezen indertijd maar zeer beperkt gevolgd. Gevolg daarvan is dat de TCI nog steeds een soort vrijstaat is binnen de politie. Er ontbreekt een deugdelijke wettelijke basis, de bevoegdheden van de medewerkers zijn nauwelijks in de wet vastgelegd. Mede daarom worden die doelbewust omzeild, terwijl de rechterlijke controle nagenoeg geheel ontbreekt. Er is geen wet op de TCI. Het Wetboek van Strafvordering, ook niet de herziening die er aan zit te komen, is niet geschreven voor het schemerige internationale criminele inlichtingenwerk. De TCI heeft onvoldoende capaciteit en mogelijkheden om zowel eigen medewerkers als gerunde informanten die diep in het criminele circuit zitten toereikend te screenen en afglijden te voorkomen. De TCI dient een informant aan de leiband te hebben, en niet andersom. Er dient alsnog een centrale rol voor de rechter-commissaris te komen. Ook adequate controlemogelijkheden voor verdediging en zittingsrechter.  

Lees verder in Crimesite

Aanzienlijke matiging forse ontnemingsvordering zaak 26 Dobricic

De rechtbank Rotterdam heeft in de geruchtmakende megazaak 26Dobricic crimineel verkregen voordeel bij een van de drie hoofdverdachten vastgesteld. De grootste discussie tussen het OM en verdediging zag op de vraag, of een veroordeelde dubbel kan worden kaalgeplukt. Advocaat Van Stratum betoogde in tegenstelling tot het OM, dat in het voordeel van een veroordeelde rekening moet worden gehouden met in de onderliggende strafzaak verbeurd verklaarde dure spullen en geld. Een verdachte mag immers niet driedubbel gepakt worden, na oplegging van gevangenisstraf en verbeurdverklaring van persoonlijke eigendommen in de strafzaak. De rechtbank was het volledig eens met het juridisch betoog van de verdediging en passeerde het standpunt van het OM. Dit scheelde de veroordeelde meer dan 125.000 Euro en later lange gijzeling. Het is dus altijd lonend om als advocaat gemotiveerd tegenspraak te leveren tegen uitbundige ontnemingsrapportages.

Voor de uitspraak klik op ‘Rechtspraak’

Vrijspraak voor grote nieuwjaarsbrand Haagse flat

De Haagse rechtbank heeft de cliënt van mr. Van Stratum vrijgesproken van verweten betrokkenheid bij brandstichting van een flatgebouw in Wateringse Veld in Den Haag. Een medeverdachte werd wel tot gevangenisstraf en (voorwaardelijke) TBS veroordeeld. Twaalf bewoners raakten bij de heftige brand gewond, waarvan drie ernstig. De zaak haalde veelvuldig de landelijke media. Gevolg van het vrijsprekende strafvonnis is ook dat zijn cliënt de enorme schadevergoeding van gedupeerden bewoners en de verhuurder niet hoeft mee te betalen. Eerder wist Van Stratum zijn cliënt al vroegtijdig bij de raadkamer gevangenhouding voorlopig vrij te krijgen.

Voor de uitspraak klik op ‘Rechtspraak’

Nog meer gehackte EncroChats

De politie in Nederland vormt zich steeds meer een geduchte tegenstander van verdachten bij het ontsleutelen van EncroChat. Recentelijk is bekend gemaakt, dat het NFI al voor de verkrijging van chatberichten van Franse servers zelfstandig Encrochats via cryptotelefoons kon meelezen. De techniek staat voor niets. Het is echter de vraag, of sprake is van rechtmatige verkrijging van opsporingsinformatie van zowel verdachte als onverdachte burgers en of het NFI informatie zorgvuldig verwerkt. Daarnaast is het de vraag, of de inhoud van de informatie ook juist en volledig is. Niets alles is wat het lijkt. Advocaat Michel van Stratum staat vele verdachten in megastrafzaken bij waar tevens sprake is van het hacken van cryptotelefoons. Hij is actief bezig met de verdediging van cliënten om gemotiveerd tegenspraak te kunnen leveren tegen de door het OM gepresenteerde belastende bewijsmiddelen. Geen zaak is echter kansloos.

Lees meer in het volgende bericht op Crimesite

CLIËNT VAN STRATUM GESCHORST IN MEGACOCAÏNEZAAK GRANT

In de internationale megazaak Grant heeft de rechtbank het verzoek om schorsing van de voorlopige hechtenis van de cliënt van mr. Van Stratum, welke onder meer wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, alsnog ingewilligd. De groep wordt verdacht van lidmaatschap van een internationale misdaadorganisatie die in ieder geval vijf partijen cocaïne invoerde, vanuit Ecuador, Peru, Puerto Rico en Curaçao. Wanneer de inhoudelijke behandeling wordt voortgezet is nog onbekend. Eerder oordeelde de rechtbank dat alle verdachten vast bleven zitten. Het beleid van de rechtbank in Arnhem wijkt daarmee af van die van rechtbanken in de Randstad, waarbij verdachten in dit soort zaken eerder vroegtijdig worden geschorst.  De officier van justitie had eerder al aangekondigd later tegen alle organisatieleden jarenlange gevangenisstraf te gaan eisen. Hij kan nu zijn zaak voor onbepaalde tijd in vrijheid afwachten.

Lees verder in ‘Crimesite’

Encrochat: spannende film of overschat? (column crimesite)

Op een strak geregisseerde persconferentie kraaiden de politie en OM van plezier over de resultaten van het onderzoek naar EncroChat. Meer dan twintig miljoen berichten zijn in het onderzoek 26Lemont onderschept en meegelezen. Het grootste recherche-onderzoek ooit.

De politie kon wel wat positieve geluiden gebruiken na alle negatieve beeldvorming de afgelopen tijd. De discussie over de spanning tussen de rechtstaat en de overhaast ingevoerde Corona-wet, etnisch profileren en zelfs racisme en andere misstanden bij de politie en justitie halen vrijwel dagelijks het nieuws. EncroChat zorgt daarbij voor een goede afleiding.

Er is gigantisch veel bewijs verzameld, aldus de politie. ‘Wat alleen in spannende films leek te kunnen, speelde zich voor onze eigen ogen af’, ‘Een zware aardschok voor georganiseerde criminaliteit’ en ‘Uitdelen van een mokerslag aan de onderwereld’ aldus de politie. De media nam dat vervolgens klakkeloos over.

Op het eerste gezicht lijkt de geheime opsporing bij EncroChat buitengewoon effectief. Het is fijn voor beoogde slachtoffers, dat er tientallen ontvoeringen, schietpartijen en andere geweldszaken zouden zijn voorkomen. Ook stelt de politie dat door chats live te volgen een aantal partijen coke zijn gevallen, miljoenen witwasgeld in beslag is genomen en wat labs zijn ontmanteld.

De wel honderd arrestaties die tot nu toe volgden, is echter nauwelijks reden tot een te groot optimisme. Het is bovendien de vraag, of er ook op langere termijn veel meer veroordelingen gaan volgen en of Nederland ook in de toekomst veel veiliger zal zijn geworden. Ik moet het nog zien.

De vraag naar de rechtmatige verkrijging van verzamelde berichten in geëncrypteerde telefoons en het al dan niet kunnen herleiden naar individuele verdachten komt op. Zonder aanhouding op heterdaad en zonder in beslag genomen pgp-telefoons en ander aanvullend bewijsmateriaal met zelfstandige betekenis volstaat enkel analyse van miljoenen gedateerde berichten niet.

Algemeen is bekend, dat in chats nicknames worden gebruikt. Dure pgp-toestellen gaan vaak van hand tot hand. Vaak is sprake van bluf, grootspraak en onderhandelingen, zonder concreet resultaat. Diepgaande analyse van miljoenen berichten is zeer tijdrovend en complex.

De juridische verweren bij EncroChat liggen voor het oprapen. Ongericht bulkinformatie opvragen van onverdachte burgers en analyseren is niet zonder meer rechtmatig. De politie mag niet alle geavanceerde cybertechnologieën toepassen. Een specifieke wettelijke grondslag voor de politie voor de aanpak van EncroChat ontbreekt in het Wetboek van Strafvordering. Alleen de AIVD en MIVD mogen na invoering van de Sleepwet dat soort onderzoek doen.

Een enkele machtiging van een rechter-commissaris volstaat niet zonder meer. Volgens het bedrijf EncroChat is zelfs sprake van onrechtmatig hacken. Het live meekijken van EncroChat kan niet zonder meer worden vergeleken met Ennetcom, waar vooralsnog de opsporing door strafrechters als rechtmatig is aangemerkt.

De rechtmatigheid van het via EncroChat ongericht aftappen, verzamelen, meekijken en langdurig bewaren, met een hoog risico van misbruik van algoritmes, zal op de zitting worden betwist. Doelgerichtheid, proportionaliteit en het recht op verificatie en tegenonderzoek komt daarbij zeker aan de orde. Buitenlandse informatiegaring en het door Nederland ‘meeliften’ leveren interessante rechtsvragen op.

De politie heeft op de persconferentie angstvallig gezwegen omtrent de juridische grondslag van EncroChat. Ook of sprake is van hacken. De vraag naar de wijze van encryptie van het versleutelde Encro-systeem en of medewerkers van deze aanbieder actief betrokken zijn geweest bij het ontsleutelen van aangeboden digitale communicatie bleef onbeantwoord. De overheid dient rechtmatig, transparant en behoorlijk op te treden bij het verwerken van strafrechtelijke gegevens. De politie mag zich bij onderzoek niet laten leiden door nieuwsgierigheid maar uitsluitend door noodzaak.

De eerste slag bij EncroChat is voor de politie wellicht reden voor een feestje. Op korte termijnen verwacht ik nog meer geklapte zaken en veroordelingen, zeker als op heterdaad is aangehouden. Als gevolg van het coronavirus hebben rechercheurs immers veel thuis kunnen analyseren. Een nog groter stuwmeer aan lopende zaken in de kast. Bijkomend gevaar is evenwel dat de politie zich de komende tijd te eenzijdig gaat richten op commune delicten als drugsfeiten, wapens en geweld. De opsporing van witte boordencriminaliteit, belasting- en internetfraude en andere misdrijven blijft dan te veel links liggen.

Op de langere termijn moet de effectiviteit van de opsporing bij het ontsleutelen van pgp-verkeer echter niet overschat worden. EncroChat is al gevallen, de populaire dienst van Sky komt op korte termijn ook aan de beurt. Zonder mezelf op de borst te willen kloppen, dat had ik in mijn vorige column op Crimesite in december 2019 ook al expliciet voorspeld (‘Ezels stoten zich aan dezelfde steen’).

Ook dit keer waag ik mij in dit kader aan een voorspelling. De vraag is voor wie de film een happy end zal hebben. Het OM zal in de zittingzaal gaan betogen dat de opsporing en het voorbereidend onderzoek in het buitenland is gedaan. Op grond van het vertrouwensbeginsel mag daarvan worden uitgegaan. Bespioneerde criminelen in Nederland zijn niet in hun belangen getroffen. Strafrechters in Nederland dienen burgers echter passende rechtsbescherming te geven. In het kader van de rechtstaat dient de integriteit van de opsporing op een openbare terechtzitting te worden getoetst. Ik voorspel verder dat criminele netwerken in de toekomst ongetwijfeld nog meer gesloten gaan werken. Criminelen zitten niet stil, terwijl de techniek zich snel ontwikkelt. Daar hoef je geen glazen bol voor te hebben, zoals de vaste lezer van deze site op zijn klompen aanvoelt.

Lees de column in Crimesite

Slechts geringe straf voor afdreiging vastgoedmiljonair

De rechtbank heeft slechts een lichte straf opgelegd voor een chantagepoging van een Haagse vastgoed miljonair. De zaak kreeg veel media-aandacht. Mr. Van Stratum stond daarbij een van de twee hoofdverdachten bij.  Deze manlijke verdachte had samen met een ‘dame van plezier’ een plan bedacht de aangever met een seksfilmpje af te dreigen. De aangever betaalde echter niet en stapte direct naar de politie. Het AT hield de verdachten vervolgens binnen een dag op heterdaad aan. Van Stratum had bestreden dat er sprake was van een vooropgezet plan en sprak van een impulsieve daad. Volgens hem had de vastgoedmiljonair de vrouw zeer veelvuldig benaderd en uitgenodigd en daarmee misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van de vrouw, van wie hij wist dat ze geldschulden had. De rechtbank volgde niet de officier van justitie doch de verdediging door te volstaan met een relatief licht straf.

De in het pleidooi aangevoerde strafverlichtende omstandigheden wogen daarbij zwaar mee in het voordeel van onze cliënt.

Voor de uitspraak klik op ‘Rechtspraak’

Voor het persbericht klik op ‘Crimesite’

Persoonsgericht fouilleren mag helemaal niet

vStratum2Michel van Stratum heeft een column in Crimesite geschreven over het persoonsgericht fouilleren op wapens. Bij persoonsgericht fouilleren wordt een bekende van de politie uitgekozen, die doorgaans een strafblad heeft. Hij concludeert dat dit onrechtmatig is omdat ze is gericht tegen specifieke personen en de politie die bevoegdheid niet heeft.

De politie gaat er ook bij het persoonsgericht fouilleren van uit dat meestal toestemming wordt gegeven (zogenaamd wordt altijd eerst “gevraagd”), omdat burgers niet durven te weigeren. Vragen staat echter niet vrij. Temeer omdat veel burgers hun rechten niet weten of de taal niet spreken. Het is machtsmisbruik die niet past in een rechtstaat.

Lees verder de column

Man van soapster Amanda Balk vrijgelaten

Stavros T., de man van De Gouden Kooi-realityster Amanda Balk, bijgestaan door mr. Van Stratum zit niet langer in voorlopige hechtenis. De echtgenoot van Balk werd in september 2018 gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het kweken van grote hoeveelheden hennep in drie verschillende woningen in Wassenaar. Het OM noemde de zaak zeer ernstig. In januari dit jaar legde hij een gedeeltelijke bekentenis af over zijn betrokkenheid bij de hennepplantages die waren aangetroffen in huizen die werden gehuurd op zijn naam. In afwachting van zijn proces zal hij niet langer vast blijven zitten. Michel van Stratum, verwacht voorlopig geen inhoudelijke behandeling van de zaak. “Dit gaat naar verwachting enige tijd duren. Er moeten nog een aantal getuigen worden gehoord.”

Voor bericht klik op media

Verdachte geschorst in megazaak cocaïne-import Rotterdam

Vier hoofdverdachten, waaronder een cliënt van mr. M. van Stratum, in een enorm onderzoek naar cocaïne-importen en mogelijk corruptie via de Rotterdamse haven zijn vrijdag op verzoek van de verdediging uit hun voorlopige hechtenis geschorst. De officier van justitie verzette zich fel tegen schorsing wegens de geschokte rechtsorde. De reden voor de rechtbank om tot schorsing over te gaan, is het trage verloop van het onderzoek. Zo moeten nog vele getuigen worden gehoord (waaronder ook in het buitenland) en afgeluisterde gesprekken worden uitgewerkt.

Voor meer informatie klik op: ‘Crimesite‘.

Rotterdammer geschorst in doodslagzaak op eigenaresse pizzeria

Een Rotterdammer is, na 3 maanden voorlopige hechtenis, geschorst in een geruchtmakende doodslagzaak op de eigenaresse van een pizzeria. De rechtbank schorste de Rotterdammer wegens zijn persoonlijke omstandigheden en omdat medisch onderzoek naar het causaal verband tussen de ‘aanval’ en het overlijden nog lange tijd gaat duren. Deze beslissing zorgde voor de nodige commotie bij de nabestaanden.

Klik voor meer informatie op: ‘Crimesite‘.

Verdachte Rabobank-overvallen geschorst

De rechtbank in Roermond heeft, ondanks bezwaar van het OM, vier verdachten in de zaak van een aantal gewelddadige overvallen op klanten van de Rabobank naar huis gestuurd, omdat het onderzoek te lang gaat duren.

Eén van de mannen die op vrije voeten is gesteld is een voormalig medewerker van de Rabobank. Hij wordt ervan verdacht driemaal overvallers te hebben getipt, dat klanten grote contante geldbedragen hadden opgenomen. Vijf verdachten pleegden overvallen op Rabo-klanten in Rosmalen, Zundert en Venlo.

Michel van Stratum is advocaat van de Rabo-medewerker die op vrije voeten is gesteld:

“Wat nu blijkt is dat het systeem voor het screenen van medewerkers van de Rabobank in Brabant zo lek is als een zeef. Als ik vermogend zou zijn, wat ik niet ben, dan zou ik er geen klant willen zijn. Er worden mensen aangenomen die niet worden gescreend en die zomaar bij gevoelige informatie kunnen, bijvoorbeeld van bekende Nederlanders.”

Klik op Crimesite om meer te lezen over de zaak: ‘Crimesite‘.

18-jarige komt weg met 7 maanden in zware afpersingszaak

In een grote drugszaak omtrent het voorbereiden van een gijzeling, bedreiging en afpersing, na het verdwijnen van 1,3 ton cocaïne is een (destijds) minderjarige verdachte er vanaf gekomen met slechts zeven maanden jeugddetentie voor bedreiging. Vrijspraak volgde voor voorbereidingshandelingen voor gijzeling/afpersing.

De officier van justitie gaf op zitting aan dat zij nog nooit had meegemaakt, dat zo’n jonge verdachte in zo’n heftige zaak over een geschil van 25 miljoen in beeld kwam.

De verdachte uitte telefonisch ‘ernstige en grove bedreigingen’ en dwong de andere partij op die manier een telefoonnummer af te geven, aldus de rechtbank. Op een telefoontap is te horen:

“Maar als er niet wordt betaald, gaan we actie ondernemen, gaat het huis opgeblazen worden. Als er geen kinderen waren geweest, was jij al lang niet meer geweest op deze wereld. (…) Anders gaan er ongelukken gebeuren, ja. Anders gaat er een granaat naar binnen.”

In vergelijking met de opgelegde forse straffen tot 14 jaar bij de medeverdachten, liep cliënt met een kinderstrafje snel weer buiten.

Raadpleeg ‘Crimesite‘ voor meer informatie en/of klik op vonnis om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

Megacokezaak Den Helder: schorsing voorarrest binnen 2 maanden

Het is de vraag, of de megavangst van 800 kilo cocaïne in Den Helder een gelukkige toevalstreffer was, of dat er al een langer lopend opsporingsonderzoek aan ten grondslag lag.

Het officiële verhaal is dat de man opviel bij surveillerende marechaussees door opvallend weggedrag als gevolg van overbelading van de bus. Maar de verdachte ontkent langzaam of opvallend voorzichtig te hebben gereden. Strafpleiter Michel van Stratum brengt hier tegenin, dat het ’erg opmerkelijk’ is dat de vangst in Den Helder is gedaan. En dat vanaf dag één de FIOD Amsterdam en het Landelijk Parket de zaak hebben geleid. Dat zou duiden op een zeer groot onderzoek wat ’een toevalstreffer minder waarschijnlijk maakt’. Bovendien beschikt de politie bij de import van dergelijke grote partijen drugs al voorinformatie vanuit het buitenland of via informanten. Van Stratum wist zijn cliënt wel al binnen 2 maanden na aanhouding voorlopig vrij te krijgen. Zes medeverdachten zaten daarentegen langer in voorlopige hechtenis. De rechtbank besloot echter geen diepgaand nader onderzoek naar de opmerkelijke wijze van opsporing te doen. Wel ging de rechtbank mee in het verweer van de raadsman, dat de rol van zijn cliëntveel minder voornaam was, dan de hoge eis van de officier van justitie van 7 jaar gevangenisstraf. Er werd slechts volstaan met 30 maanden. De officier van justitie was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Ook Van Stratum ging mee in hoger beroep, ook om de integriteit van de opsporing door het hof te laten toetsen.

Voor het bericht lees verder in ‘Noordhollands Dagblad’

Schadevergoeding na sepot schietpartij Amsterdams café

Mr. Van Stratum stond een verdachte bij, die werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een schietpartij in een horeca-gelegenheid. De verdachte zat enkele maanden gedetineerd. Het sepotverzoek van de verdediging wegens onvoldoende bewijs, is uiteindelijk door de officier van justitie ingewilligd. Het OM verzette zich echter fel tegen het verzoek tot schadevergoeding, als gevolg van de ten onrechte ondergane voorlopige hechtenis. De verdachte had zich op advies van mr. Van Stratum namelijk op zijn zwijgrecht beroepen.

De rechtbank Amsterdam was het eens met de verdediging, dat van een verdachte niet mag worden verwacht dat hij zijn onschuld aantoont en dat het zwijgrecht niet in de weg staat aan schadevergoeding. Er werd ongeveer €5000 aan schadevergoeding uitgekeerd.

Klik op vonnis om de uitspraak met overwegingen te lezen: ‘vonnis‘.

Vrijspraak ontucht tiener en niet-ontvankelijk verklaring vordering benadeelde partij van €18.000

De rechtbank Alkmaar sprak een verdachte vrij voor het jarenlang misbruiken van een tiener. Van 1998 t/m 2002 zouden ontuchtige handelingen met de tiener zijn gepleegd (tussen zijn 12e en 15e levensjaar), waarvan pas 17 jaar later aangifte werd gedaan.

Ondanks de verzochte bewezenverklaring van de officier van justitie tot een voorwaardelijke celstraf van 5 maanden, werd de aangifte naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende ondersteund door overig bewijs. Vrijspraak volgde met niet-ontvankelijk verklaring van de vordering benadeelde partij van bijna €18.000. Tegen dit vonnis is geen rechtsmiddel van hoger beroep door het OM aangewend.

Nieuw proces in wapenarsenaalzaak

De Hoge Raad casseerde en verwees een megazaak van mr. M. van Stratum, waarbij sprake was van een groot wapenarsenaal, terug naar het Hof Den Haag voor een nieuwe behandeling. Het eerdere oordeel van het Hof dat sprake was geweest van bewustheid bij verdachte omtrent de aanwezigheid van het wapenarsenaal in een gehuurde kelderbox, was onbegrijpelijk. Ter terechtzitting was eerder betoogd, dat de aangetroffen wapens en munitie niet in het zicht lagen en dat ook anderen dan de verdachte over een sleutel van de kelderbox  waar de wapens en munitie zijn aangetroffen beschikten. Het was dus goed mogelijk dat een ander dan verdachte verantwoordelijk was voor het wapenarsenaal en dit voorhanden heeft gehad.

Klik op ‘arrest’ om de hele uitspraak te lezen: ‘arrest‘.

Vrijspraak Maharishi sloop monumentaal klooster

In Vlodrop is in 2001 een beschermd monument, een voormalig klooster, gesloopt. Tegen de stichting Maharishi, grondlegger van de transcedente meditatie, was door de gemeente aangifte gedaan wegens overtreding van de Monumentenwet. De schatting van de schade liep in de miljoenen.

Mr. Van Stratum stond als advocaat de stichting bij. Weliswaar heeft de rechtbank Roermond de stichting in eerste aanleg veroordeeld, maar in hoger beroep is met succes vrijspraak bepleit. Mr. Van Stratum heeft daarbij aangevoerd, dat de stichting niet strafrechtelijk verantwoordelijk was voor de sloop. Het Hof Den Bosch ging, anders dan het OM, mee in dat pleidooi en heeft op 14 december 2006 de stichting Maharishi vrijgesproken. Er is geen cassatieberoep door het OM ingesteld.

Klik ‘hier‘ voor meer informatie in het artikel uit de Volkskrant.

Vrijspraak ontvoering

In eerste aanleg is verdachte door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur voor medeplichtigheid aan een poging wederrechtelijke vrijheidsberoving van de zus van de medeverdachte.

Het OM eiste in hoger beroep een hogere taakstraf (80 uur) en de bewezenverklaring van een zwaardere variant, te weten: het medeplegen van een poging wederrechtelijke vrijheidsberoving (ontvoering).

Het Hof Den Haag sprak de verdachte vrij voor enige betrokkenheid bij de ontvoering. Het Hof was van oordeel dat er geen sprake is geweest van een nauwe en bewuste samenwerking  tussen verdachte en de mededader bij de poging ontvoering. Ook kon het Hof niet als vaststaand aannemen dat verdachte, toen hij de bus parkeerde, wetenschap had dat door de mededader zou worden gepoogd om zijn zus wederrechtelijk van haar vrijheid te beroven.  Het feit dat verdachte in de bus is blijven wachten tot de mededader was ingestapt en vervolgens rustig is weggereden, achtte het Hof, met de verdediging, onvoldoende om verdachte als medeplichtige te beschouwen. Vrijspraak volgde.

“Een rots in de branding bij geruchtmakende zaken”

Heroïne(tapijten)zaak gaat als een nachtkaars uit

Een verdachte die werd verweten ruim 16 kilo heroïne, verstopt in tapijten, binnen het grondgebied van Nederland te hebben gebracht en/of verkocht, werd vrijgesproken door de rechtbank Den Haag. De officier van justitie eiste tegen verdachte, die werd gezien als brein van de operatie, 5 jaar gevangenisstraf en de tenuitvoerlegging van een oude celstraf.

De rechtbank sprak verdachte vrij, conform het pleidooi van de verdediging, omdat niet kon worden vastgesteld dat verdachte wetenschap had van de heroïne die in tapijten verborgen zat. Verdachte zou slechts telefonisch contact met de medeverdachte hebben gehad om haar te helpen bij het vinden van een opslagplaats voor de lading tapijten van circa 100 kilo. Het dossier bevatte evenmin ondersteund bewijs voor de verklaring van de medeverdachte dat verdachte degene zou zijn geweest die haar heeft verzocht het bewuste bedrijf op te zetten en de tapijten van het vliegveld op te halen. Het enkele feit dat bij verdachte een plastic tas is aangetroffen met documenten over andere, door de medeverdachte opgezette, bedrijven, is daarvoor naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende. Vrijspraak volgde evenals afwijzing van de vordering tenuitvoerlegging van een oude straf. De verdachte ontving schadevergoeding voor de ten onrechte ondergane voorlopige hechtenis.

Zie ‘mediabericht‘ voor meer informatie.

Niet kaalgeplukt na criminele hennepwinst van bijna 3 ton

De rechtbank heeft in een omvangrijke hennepzaak het te ontnemen verkregen voordeel van bijna €285.000 (uit 12 hennepoogsten) op nihil gesteld, omdat uit onderzoek bleek dat het faillissement van verdachte als privépersoon en de rechtspersonen waarvan verdachte bestuurder was, op dat moment nog niet was afgewikkeld. Het totaal aan vorderingen in deze faillissementen bedroeg meer dan € 2.000.000,-.

Gelet op de omstandigheid dat de aangetroffen activa volstrekt onvoldoende waren om deze vorderingen te voldoen, zal te zijner tijd het faillissement worden opgeheven wegens gebrek aan baten en zal verdachte gehouden blijven deze vorderingen te voldoen. Op grond daarvan oordeelde de rechtbank dat verdachte geen draagkracht had en dat in de toekomst naar verwachting ook niet zou krijgen. Nihil stelling van het te ontnemen bedrag volgde, waardoor het OM met lege handen achterbleef.

Voor de volledige uitspraak, klik ‘hier‘.

Haagse gasexplosie-zaak: OM niet-ontvankelijk

Mr. Van Stratum is gevolgd in het ter terechtzitting gevoerde preliminaire verweer, waarbij hij zich op het standpunt stelde, dat het OM niet-ontvankelijk diende te worden verklaard in de vervolging wegens inbreuk op het verschoningsrecht.

De rechtbank overwoog dat met geheimhouders getapte gesprekken kennelijk ten onrechte zeer geruime tijd (ongeveer 1 jaar) deel hebben uitgemaakt van het procesdossier. Wellicht bevonden zich nog één of meer van deze gesprekken in het dossier.

Niettemin was de rechtbank, nu genoemde gesprekken en overige weggevallen stukken ontbraken, niet in staat te toetsen in hoeverre genoemde gesprekken richtinggevend zijn geweest voor het onderzoek. De rechtbank zag geen andere mogelijkheid dan het OM niet-ontvankelijk te verklaren.

Later is deze beslissing door het Haagse Hof vernietigd. Verdachte werd echter vrijgesproken en ontving schadevergoeding.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

Vrijspraak loverboyzaak

De rechtbank was met mr. M. van Stratum, anders dan de officier van justitie, van oordeel dat niet is komen vast te staan dat verdachte met het oogmerk van uitbuiting het slachtoffer heeft geworven, vervoerd of gehuisvest. Evenmin was komen vast te staan dat verdachte het slachtoffer zou hebben gedwongen of bewogen zich beschikbaar te stellen voor prostitutie.

Van een ongelijkwaardige machtsverhouding dan wel dwang – kenmerkend voor zogenaamde “loverboy-praktijken” – tussen enerzijds verdachte en zijn medeverdachte en anderzijds het slachtoffer was naar het oordeel van de rechtbank geen sprake geweest. Er is niet gebleken dat het slachtoffer door toedoen van verdachte en zijn medeverdachte tegen haar wil in de prostitutie is gaan werken.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

Verdachte(n) vrij in Pumerlandmoorden

Verdachten in het onderzoek van de geruchtmakende drievoudige moord (die verband houden met de productie van wiet) in Purmerland zijn op vrije voeten gesteld.

Een pas later op verdenking van de moorden aangehouden verdachte, bijgestaan door mr. Van Stratum, bleek al snel niet verder vervolgd te worden voor betrokkenheid bij de liquidaties. De verdachte was ten onrechte in deze moordzaak aangehouden.

De aanvankelijke verdenking van betrokkenheid bestond alleen uit een anoniem bericht van de Criminele Inlichtingeneenheid en het telefonische contact met enkele andere verdachten. De verdachte werd later slechts verder vervolgd voor minder ernstige feiten.

Zie voor meer informatie: ‘mediabericht’.

Geen straf na brandstichting kas

Verdachte werd aanvankelijk brandstichting in een kas verweten, met ongeveer 2 miljoen bedrijfsschade tot gevolg. Na getuigenverhoor in aanwezigheid van de verdediging is alsnog ontlastend verklaard. Als gevolg daarvan paste de officier van justitie de tenlastelegging aan. Het aanvankelijke ernstige verwijt ‘opzettelijke brandstichting’ werd gewijzigd naar openlijke geweldpleging.

Ondanks bewezenverklaring van openlijke geweldpleging tegen goederen (bosperceel en goederen die gebruikt zijn om kampvuur aan te maken en houden), volgde echter geen strafoplegging. De rechtbank was van oordeel dat het opleggen van een straf – 15 maanden na het stoken van een aanzienlijk kampvuur en het verbranden van materiaal langs een fietspad –  geen strafrechtelijk doel meer diende. Schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel volgde.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

Bloedbad om minder dan een kilo coke

Een geruchtmakende dodelijke schietpartij in Alphen aan den Rijn, met wilde achtervolgingen in woonwijken, was het gevolg van een ruzie om een partij cocaïne.

Mr. Van Stratum stond één van de verdachten bij, die zelf zwaar gewond is geraakt als gevolg van de schietpartij. Na diverse getuigenverhoren bij de rechter-commissaris is de tenlastelegging teruggebracht naar betrokkenheid bij een rip-partij coke en overtreding van de Opiumwet. De rechtbank legde aan de verdachte een relatief geringe gevangenisstraf op, in tegenstelling tot zeer langdurige gevangenisstraffen voor een aantal medeverdachten.

Voor meer informatie zie het volgende ‘mediabericht‘.

Handjeklap DEA en Nederlandse politie?

Mr. Van Stratum stond één van de hoofdverdachten in een geruchtmakende heroïnezaak bij de rechtbank Amsterdam bij. Er stonden grote belangen op het spel, mede als gevolg van betrokkenheid van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA). De hoofdrolspeler was een beruchte Iraniër, die destijds de bewuste heroïne, afkomstig van de Taliban uit Afghanistan, verkocht. Opmerkelijk genoeg was deze hoofdverdachte vroegtijdig op vrije voeten gesteld en niet als verdachte in deze zaak gedagvaard. Mogelijk lag ‘plea bargaining’ daaraan ten grondslag. Advocaten Michel van Stratum en Cees Korvinus, die twee van de zes verdachten in de zaak bijstonden, hadden echter grote twijfels over de rechtmatigheid van dit opsporingsonderzoek. Zij wezen de rechtbank op een eerder artikel dat op Crimesite was verschenen, waarbij  een bron uit het drugsmilieu aangaf dat de zaak een ‘handjeklap’ was tussen de DEA, de toenmalige Nationale Recherche en de politie in Roemenië. Het verzoek tot verhoor van de Iraanse hoofdverdachte werd door de rechtbank toegewezen. Diens getuigenverhoor bleef echter uit, aangezien geweigerd werd daaraan medewerking te verlenen. Vanwege de kennelijke deal in Amerika en diens weigering was zijn verhoor ook niet af te dwingen.

Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar het volgende mediabericht op ‘Crimesite‘.

Italiaanse justitie blundert in zaak Haagse pizzabaas

De in Italië tot 18 jaar veroordeelde en naar Nederland gevluchte cliënt van mr. Van Stratum, tevens eigenaar van een internationaal bekend Haags restaurant, is jarenlang door justitie in Nederland ongemoeid gelaten. Mr. Van Stratum bepleitte met succes in 2007, na de aanhouding en verzochte uitlevering door Italië, na drie dagen de schorsing van zijn cliënt onder betaling van een borgsom. Vervolgens hoorde de pizzabaas ruim 8 jaar niets meer van de Italiaanse justitie. Een nieuw verzoek om uitlevering bleef uit. Pas na 8 jaar werd justitie in Italië wakker en beweerde ‘out of the blue’ dat hij onvindbaar zou zijn, terwijl hij openlijk in Den Haag woonde en aldaar restauranthouder was. Menig politie- en ambassadepersoneel prikte daar altijd vrolijk een vorkje mee. De inmiddels bejaarde restauranthouder werd vervolgens aangehouden en in een ‘geheim’ proces zijn straf teruggebracht tot 12 jaar gevangenisstraf. De wegen van justitie in Italië zijn kennelijk ondoorgrondelijk.

Klik op ‘mediabericht’ om het achterliggende nieuwsbericht te lezen: ‘mediabericht’.

Vrijspraak aanranding na drankgelag

De rechtbank Den Haag was met mr. Van Stratum van oordeel dat niet kon worden vastgesteld, dat de ontucht c.q. aanranding zich heeft voorgedaan. Door een beperkt aantal van de aanwezigen was slechts een verklaring afgelegd over de situatie ten tijde van het betreffende weekend. Twee van de drie gehoorde getuigen hebben verklaard iets  te hebben gezien. Niet alleen waren de verklaringen van deze getuigen pas geruime tijd na het weekend afgelegd, ook strookten de waarnemingen van de getuigen op relevante punten niet met hetgeen door het slachtoffer in de aangifte was weergegeven. Voor zover al wettig kon worden vastgesteld dat gedragingen met een seksuele lading hebben plaatsgevonden, kon naar het oordeel van de rechtbank op basis van dit uiterst summiere bewijs worden vastgesteld dat aangeefster tot het dulden van deze handelingen was gedwongen.

De rechtbank woog bij dit oordeel mee dat ten tijde van het aan verdachte verweten handelen vrijwel alle aanwezigen onder invloed van alcohol hebben verkeerd, zodat vrijspraak volgde wegens gebrek aan overtuigend (en) wettig bewijs.

Klik op ‘vonnis’ om de hele uitspraak te lezen: ‘vonnis‘.

Vrijspraak opzet aanwezigheid heroïne in koffer

Het Haagse Hof sprake een verdachte vrij van opzet op het aanwezig hebben van een hoeveelheid heroïne in een koffer. De koffer met heroïne werd aangetroffen in de woning van verdachte en haar echtgenoot. Het Hof achtte van belang dat de koffer, zonder dat verdachte dit wist, door haar toenmalige echtgenoot het huis is binnengebracht. Tegen verdachte is desgevraagd verteld dat de koffer afkomstig was van een vriend van haar echtgenoot en hij wegens diens verhuizing op deze koffer moest passen. Verdachte kon en mocht op geen enkele wijze invloed uitoefenen op de aanwezigheid van de koffer in de woning. Eerdere verklaringen van verdachte zijn uitgesloten voor het bewijs nu verdachte niet op haar consultatierecht (recht op een advocaat) is gewezen. Vrijspraak volgde nu van opzet van verdachte op de aanwezigheid van heroïne niet was gebleken.

Geen gevangenisstraf voor ongewenst verklaarde vreemdeling

De Hoge Raad is ‘om’ gegaan in een zaak van mr. Van Stratum.

Rechters mogen volgens de Hoge Raad ongewenst verklaarde vreemdelingen niet (langer) zomaar een onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen. Zij moeten volgens het hoogste rechtscollege eerst grondig nagaan of de uitzettingsprocedure zorgvuldig is doorlopen. Met andere woorden: ongewenste vreemdelingen mogen geen gevangenisstraf ondergaan voordat alle middelen zijn uitgeput om te komen tot uitzetting (vrijwillig of gedwongen). Dat heeft de Hoge Raad bepaald in een zaak van een 49-jarige vreemdeling, van wie niet duidelijk was of hij de Algerijnse, Franse of Palestijnse nationaliteit bezat. De man weigerde medewerking aan vertrek, met als gevolg een veroordeling tot 4 maanden gevangenisstraf wegens illegaal verblijf door het Hof Den Haag. De Hoge Raad heeft de zaak terugverwezen voor een nieuw proces.

Klik op ‘mediabericht’ voor meer informatie: ‘mediabericht’.

(Ex-)vrouw Lange Frans geschorst in vuurwapenzaak

De inmiddels ex-echtgenote van Lange Frans en haar moeder werden zondagavond gearresteerd toen ze op weg waren naar Baas B. wegens een zakelijk geschil. In de auto werd een geladen pistool aangetroffen. Mr. Van Stratum heeft Daniëlle wegens haar ‘persoonlijke omstandigheden’ bij de rechter-commissaris geschorst gekregen.

Klik op ‘mediabericht’ om het hele artikel te lezen: ‘mediabericht‘.

Van Stratum over te kort schietende toezicht op inhoud CIE-registers

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een dwangsom van €150.000 opgelegd aan politie-eenheid Midden-Nederland, als deze eenheid het register van de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) niet opschoont. Na onderzoek van het CBP kwam vast te staan dat de CIE van dit politiekorps gegevens over zware criminelen te lang bewaarde.

De CIE moet zich houden aan strenge wettelijke eisen, omdat informatie niet altijd betrouwbaar is en mensen mogelijk onterecht verdachte maakt. De conclusie van het CBP kan gevolgen hebben voor rechtszaken.

Advocaat Michel van Stratum, voorheen werkzaam als toezichthouder CIE bij het CBP, acht het zorgwekkend dat de inhoud van de CIE-registers opnieuw onder de maat blijkt te zijn.

“Als de CIE-informatie onjuist, te gedateerd of onrechtmatig verkregen is, en het interne toezicht op de inhoud te kort schiet, besmet dat het vervolgtraject van grote onderzoeken en raakt dat de niet-ontvankelijkheid van het OM”, aldus mr. Van Stratum.

Van Stratum wijst erop dat er plannen zijn om de politie binnenkort weer met criminele burgerinformanten te laten werken.

“Als het toezicht op de CIE, en daarmee op dubieuze informanten tekortschiet versterkt dat de problemen. Want wie controleert de informant of infiltrant? Strafrechters zijn bovendien steeds minder bereid de verdediging de ruimte te geven om de chef van de CIE of een tactisch teamleider te horen over de integriteit van de opsporing. Dan zijn we niet ver verwijderd van een politiestaat. De kans op schandalen neemt ook toe, als die al aan de oppervlakte komen.”

Zie voor meer informatie het volgende ‘mediabericht‘.

Advocatenkantoor Van Stratum diervriendelijk

Het getal twaalf wordt wel als het getal van perfectie gezien. De dierenriem kent twaalf tekens. Bij Advocatenkantoor Van Stratum zagen 12 eendenkuikens het licht. Een bijzondere geboorte in de tuin van ons advocatenkantoor. Daar heeft een moedereend maar liefst twaalf eieren uitgebroed. De eendjes weten kennelijk wel waar het brood te vinden is.

Klik op ‘mediabericht’ om het hele artikel te lezen: ‘mediabericht’. 

Start typing and press Enter to search