mr. M. van Stratum

vStratum2

In 2001 werd mr. Van Stratum beëdigd als advocaat in Den Haag.

Daarvoor heeft mr. Van Stratum, na het behalen van zijn bul in 1993 (Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden, specialisatie strafrecht) als senior-secretaris bij de strafsector van de rechtbank Den Haag gedurende vier jaar vele complexe strafzaken behandeld. Daarna is hij nog vier jaar als senior-beleidsjurist bij de strafsector van de registratiekamer (dé toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens en op de criminele inlichtingendiensten van de politie) werkzaam geweest.

Naast deze werkzaamheden was mr. Van Stratum als rechter-plaatsvervanger werkzaam bij de sector strafrecht van de rechtbank Alkmaar.

In 2001 heeft mr. Van Stratum de overstap gemaakt naar de advocatuur. Hij is begonnen bij het gerenommeerde strafrechtkantoor Moszkowicz Advocaten. In de loop der jaren heeft mr. Van Stratum talloze omvangrijke en geruchtmakende strafzaken behandeld en tot een goed einde gebracht.

Gezien zijn werkzaamheden in het verleden, beschikt hij als één van de weinige strafpleiters in Nederland over ruime praktijkervaring op het gebied van het geheime criminele inlichtingenwerk van de politie (CIE). Mr. Van Stratum heeft onder meer over dit onderwerp en andere strafrechtelijke onderwerpen veelvuldig in toonaangevende juridische tijdschriften gepubliceerd.

In 2005 is mr. Van Stratum zijn eigen advocatenkantoor, gespecialiseerd in strafrecht, begonnen. Het advocatenkantoor heeft een landelijke strafrechtpraktijk. Mr. Van Stratum is in het bijzonder gespecialiseerd in zware en georganiseerde criminaliteit (moordzaken, ontvoeringen, grote drugszaken, mensenhandel, afpersingen, fraude en witwassen).

Mr. Van Stratum is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA), alsmede als cassatiespecialist lid van de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCAS).

mobiel2      06 – 109 149 44

mail     mvanstratum@advocatenkantoorvanstratum.nl

Publicaties:

artikelen:
1. ‘Inzage in bestanden van politie en justitie’, Advocaten­blad, nr. 17, 17 september 1999
2. ‘Screening op integriteit: BIBOB gewogen en te licht
bevon­den’*, Neder­lands Juris­tenblad, nr. 42, 26 november 1999
3. ‘Wet bijzondere politieregisters bezien’*, Nederlands
Juris­tenblad, nr. 4, 28 januari 2000
4. ‘Privacy en Opsporing II’, Nederlands Juristenblad, nr. 43, 1 december 2000
5. ‘Criminele inlichtingen en het recht op kennisneming’, Delikt en Delinkwent 31, februari 2001
6. ‘Wat bijzonder is moet bijzonder blijven’, Modus, augustus 2001
7. ‘Privacyregels bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de bestuurlijke aanpak van de georganiseerde criminaliteit’ hoofdstuk 2 van afscheidsbundel burgemeester Patijn, onder eindredactie van prof. C. Fijnaut;
8. ‘Politieregisters’, Hoofdstuk 18, Handboek Strafzaken.

 overige publicaties:
1. ‘BIBOB on trial’ (red.), mei 19982. ‘Vraagtekens’ (gastcolumn), Algemeen Politieblad, nr. 22,
7 november 1998
3. ‘Tegen het licht gehouden’ (red.), verslag van de ronde
ta­felconfe­rentie over screening in Nederland georganiseerd door de Registratiekamer, november 1999
4. ‘Wet persoonsregistraties’ (antwoord op vaktechnische vraag), Algemeen Politieblad, nr. 2, 15 januari 2000

*samen met mr. U. van de Pol, plaatsvervangend voorzitter Registratiekamer
** samen met H. de Wit, hoofd Nationaal Inzicht KLPD, publicatie medio mei NJB

Start typing and press Enter to search